Thomas Selig

Socialdemokraterna viker 4,5 miljarder kronor till att förbättra skolan. Mindre klasser, fler specialpedagoger och förlängd skolplikt för elever som inte uppnår målen är några satsningar som utlovas i partiets skuggbudget.

Redan i sitt Almedalstal i somras meddelade Stefan Löfven att Socialdemokraterna vill minska skolklasserna. Nu kommer det siffror bakom orden: partiet satsar 4,5 miljarder på skolan i skuggbudgeten som presenteras i nästa vecka. Den största delen av budgetposten – 2,6 miljarder – går just till att minska klasserna i förskoleklasser för sexåringar samt i årskurs 1-3.
– Där vi har stora klasser ska vi ner med klasstorleken med upp till fem barn per klass, säger Stefan Löfven i en kommentar till SVT.

Socialdemokraterna vill att staten ska ta ett ökat ansvar för skolan och investera extra resurser i landets 50 skolor som har tuffast förutsättningar.

I budgetposten ingår även en ”lärarmiljard”. Den ska enligt Socialdemokraterna gå till att förbättra lärarnas karriärmöjligheter, öka kvaliteten på lärarutbildningen och höja läraryrkets status. En halv miljard kommer att läggas på 1 000 nya specialpedagoger och speciallärare anställs i grundskolan.

Sedan tidigare har Socialdemokraterna sagt att de vill avskaffa läx-rut. I stället vill de lägga 100 miljoner kronor för läxhjälp för alla i grundskolan.

Det kanske mest kontroversiella i Socialdemokraternas skolbudget är förslaget om obligatorisk sommarskola. De elever som riskerar att lämna grundskolan utan fullständiga betyg får en förlängd skolplikt. Under fem sommarlovsveckor ska de få undervisningstid med lärare och specialpedagoger för att läsa upp sina betyg.