Nyhet Gapet mellan S och SD krymper bland LO-medlemmarna, enligt SCB:s partisympatiundersökning. Från att S haft stort övertag fram till 2015 går det i dag inte att säkert säga vilket parti som är störst.
– Det ska tolkas som en besvikelse på socialdemokratin, säger statsvetaren Marja Lemne.

Sverigedemokraterna växer bland LO-medlemmar medan Socialdemokraterna backar något. Enligt SCB:s partisympatiundersökning minskar gapet mellan partierna som förra året var på över tio procent, till Socialdemokraternas fördel, till mindre än sex procent.

Med felmarginaler inräknade går det i dag inte att säkert säga vilket parti som är störst bland LO-medlemmarna, uppger SCB till Dagens Arena. Siffrorna i statistiken visar dessutom att Sverigedemokraterna är tio procent större än Socialdemokraterna bland LO-männen, med 40,9 procent respektive 31,1 procent. Men här är felmarginalerna så pass stora att det inte går att säkerställa statistiskt. Säkert är dock att sympatin för Sverigedemokraterna ökat bland LO-männen sedan senaste undersökningen i november. 

Sverigedemokraterna säger att de inte är förvånade över uppgången.

– LO-medlemmar, arbetare och vanligt folk påverkas av hur deras vardagssituation ser ut runtomkring dem. Hur miljön är för deras familj. Många byggnadsarbetare och resemontörer drabbas också enormt av utvecklingen med höga bensinpriser, framför allt på landsbygden, säger Magnus Persson, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Han anser också att Socialdemokraterna lämnat sin roll som arbetarparti och väljer att fokusera på andra väljargrupper. Detta är en analys som den S-märkta statsvetaren Marja Lemne också framhåller.

– Statistiken ska tolkas som en besvikelse på socialdemokratin. Arbetarkåren minskar i landet och partierna har siktat in sig väldigt mycket på medelklassen. Där finns många röster men det är inte säkert att alla är högervridna, säger hon.

Marja Lemne är inte heller förvånad över att sympatin för Sverigedemokraterna växer inom LO.

– Det många glömmer bort när det gäller Sverigedemokraterna är att de inte bara ligger på högerkanten utan också har en hel del sociala välfärdsfrågor på programmet, pensioner bland annat. Det tror jag kan locka människor som känner sig svikna av gängse partier. Vårt välfärdssamhälle har tagit stryk, det upptäcker folk.

Men Socialdemokraterna pratar också mycket om välfärd och att återta den demokratiska kontrollen över den, ändå ser vi den här utvecklingen?

– Jo, men vad gör de, konkret? Sverigedemokraterna har kanske inte heller så mycket konkret att komma med, men det är lätt att bli besviken på det parti du tillhört i många år. Det har gått för långt med New Public Management och att hämta idéer från näringslivet. Det här är en tydlig protest mot socialdemokratins avvikelser från den traditionella socialdemokratiska politiken.

Kommer den här utvecklingen att få betydelse i framtiden för bandet mellan LO och Socialdemokraterna?

– Jag förstår att LO inte kan jobba på den profilen eftersom de nu vet att så många medlemmar sympatiserar med andra partier. Men frågan är om det ändå inte blir sämre för både parter om samarbetet upphör. 

Magnus Persson säger att han vill att LO ska vara opolitiskt, och jobba för medlemmarna mot samtliga partier i riksdagen.

– Sakta men säkert kommer vi dit, även om det tar lite längre tid i Sverige än i andra länder. Fler och fler förbund väljer att inte skänka pengar till Socialdemokraterna.

LO, som satsat över 30 miljoner på att Socialdemokraterna ska vinna valet, uttrycker dock ingen större oro över utvecklingen. De menar att det på grund av felmarginalerna inte går att slå fast något ännu.

– Men oaktat det får vi ta till oss det här och se det som att Socialdemokraterna behöver öka tempot i valrörelsen. Vi vet att när de lägger fokus på frågor som LO-förbundens medlemmar pekar på då ökar också stödet. Det finns all möjlighet att påverka de här siffrorna, säger Johan Ulvenlöv, opinionsanalytiker på LO.

Trots felmarginaler är det väl tydligt att Sverigedemokraterna växer inom LO, och enligt SCB går det inte att säga vilket parti som är störst längre.

– Absolut, men det är fortfarande saker som ligger inom felmarginalen och det blir väldigt mycket spekulation. Jag vill inte avfärda något och vi tar in den här informationen. Men vi har sett upp- och nedgångar kring LO-medlemmarnas sympatier.

Så ni är inte oroade över den här utvecklingen man ändå kan se?

– Naturligtvis är det oroväckande om det finns saker som pekar åt ett håll, men samtidigt finns det saker som pekar åt ett annat håll. Just nu är vi på väg in i en väldigt het valrörelse, så det kommer att bli tuff strid om rösterna. Här gäller det att vi kämpar på och inte lutar oss tillbaka på något sätt. Som det har varit i flera valrörelser tidigare.

Har Socialdemokraterna misslyckats med att vara ett arbetarparti och hålla kvar LO-medlemmarna?

– Jag skriver inte under på den analysen att de har misslyckats med LO-medlemmar. Vi får vänta till valdagen, vad vi får för valresultat. Folk håller just nu på att bestämma sig.

Innebär detta att LO måste omvärdera sin relation till Socialdemokraterna i framtiden?

– Absolut kommer sådana diskussioner hela tiden, det pendlar och går. Sen finns det dem som har intresse av att blåsa upp det här.