Magdalena Andersson, socialdemokraternas ekonomisk-politisk talesperson. BILD: Örjan Benzinger
Magdalena Andersson, socialdemokraternas ekonomisk-politisk talesperson. BILD: Örjan Benzinger

Socialdemokraternas Magdalena Andersson presenterade i dag hur partiet ska finansiera sina reformer i vårbudgeten. Än en gång hamnade snuset i fokus.

Socialdemokraterna vill satsa sammanlagt 32 miljarder kronor för att bekosta sina föreslagna reformer. Huvuddelen av pengarna ska tas in till statskassan genom att man återställer alliansens nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga. Dessutom ska man återställa restaurangmomsen till tidigare nivå och införa ”rättvisare” skatter inom miljöområdet.

Förslagen presenterades vid en presskonferens på fredagen av socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson. De stora förändringarna är kända sedan förut.

Magdalena Andersson poängterade att Socialdemokraterna också tänkte ta ett större ansvar för att uppnå det så kallade överskottsmålet. Hon vill dock inte ge någon tidtabell för när det skulle kunna ske.

I övrigt godtar (S) många av de skattehöjningar som alliansen redan föreslagit. Dock med några skillnader. Alliansens förslag att göra en ordentlig höjning av skatten på snus och en mindre höjning av tobaksskatten väckte stor uppståndelse i veckan. Magdalena Andersson är kanske snusförnuftig när hon kontrar med att höja båda tobakssorternas skatter lika mycket.

Förslag till skatteförändringar där Socialdemokraterna och alliansen är överens:

  • Slopat avdrag för pensionssparande.
  • Höjd fordonsskatt för lätta fordon.
  • Höjd skatt på alkohol.
  • Slopad åldersavskrivning för nya studielåntagare.
  • Höjd påminnelse- och expeditionsavgift till CSN.

Alliansens förslag till skattehöjningar som (S) vill förändra:

  • Höjd skatt på tobak – skatten för cigaretter och snus ska höjas med 8 procent.
  • Slopad gruppregistrering till mervärdesskatt – fördelningen av skatter ska vara konkurrensneutral
  • Lägre tillskott till myndigheter – inga besparingar ska göras på försvaret.