”Det värsta är att det här har fått pågå i så många år”, säger Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting, om sjuksköterskorna Minas och Ishanys berättelse om den kaotiska sommaren på SÖS.

Kirurgsjuksköterskorna Mina Olsson och Ishany Sothynathan berättar i en artikel för Dagens Arena om deras sommar på Södersjukhuset med cancerpatienter som förberetts för operation i korridoren och en minimal bemanning som inte har tålt att personalen sjukskrivit sig.

Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd i Stockholm med ansvar för sjukvårdsfrågor, anser att bilden som de bägge sjuksköterskorna målar upp har blivit vardag på Stockholms akutsjukhus.
– Det är som att man utgår ifrån att det ska vara kris på våra sjukhus. Men sjuksköterskorna i artikeln beskriver ju också en situation där det är väldigt ansträngt under resten av året också.

Han menar att sjukhusen har en väldigt hård budgetkontroll, samtidigt som landstinget har gjort stora överskott.
– Den sittande majoriteten bryr sig väldigt lite om bemanningsfrågor. Däremot ligger privatiseringar av vården väldigt högt på deras dagordning. Att bry sig om personalpolitiken har man inte gjort förrän nu till valrörelsen.

De sjuksköterskor vi talat med är väldigt konkreta, de vill ha högre lön. Kommer ni att ge dem det om ni vinner valet?
– Framför allt måste de få en löneutveckling. Sättet för sjuksköterskor i landstinget att få löneutveckling i dag är att byta arbetsgivare. Vi måste lägga mer pengar på de som väljer att stanna kvar på våra sjukhus.

Och ingångslönen?
– Det kan man alltid diskutera. Det är en förhandlingssak. Jag är beredd att lägga mer pengar i personalens lönekuvert. Jag tycker framför allt, att de som väljer att stanna kvar på sin arbetsplats ska kunna få mer i lön. Sen kommer vi alltid att kriga om vart ingångslönen ska ligga.

Vårdförbundet är tydliga med att arbetsmiljön på sjukhusen måste bli bättre, vad vill ni göra åt det?
– Det första vi kommer göra är att arbeta med personalpolitiken. Vi vill titta på saker som arbetsmiljö, arbetstider och löneutveckling. Sen är det viktigt att man inom landstinget också har tillräckligt med undersköterskor. Jag får signaler om att omvårdnadsarbetet har försummats. Gamla människor bara ligger, ingen byter sängkläder eller bäcken på dem. Det behövs både medicinsk expertis och folk som sköter omvårdnaden.

Enligt Dag Larsson har trycket på akutsjukvården ökat på grund av att folk inte litar på primärvården:
– Vi har en befolkningsökning på två procent i Stockholm. Samtidigt har vi haft en ökad andel besökare på våra akutmottagningar på fyra procent. Det där hänger ihop med att folk inte litar på sina närakuter och vårdcentraler längre. Ska sjukvården fungera måste man också se till att primärvården fungerar, för att avlasta sjukhusen.