I ett steg att uppnå EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 vill Socialdemokraterna satsa på ”det gröna guldet” – skogen. Genom att lägga en miljard kronor på gröna bränslen och ta ut mer av skogen vill partiet skapa 25 000 nya jobb.

Socialdemokraterna vill lägga en miljard kronor på att ta fram nya biodrivmedel.

Samtidigt ska den svenska skogen exploateras hårdare. I dagsläget används bara 85 miljoner kubikmeter skog om året. Enligt Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven borde det gå att använda mer eftersom skogen växer med 120 miljoner kubikmeter om året.

Enligt Socialdemokraterna minskar antalet jobb i skogssektorn med 1000 jobb om året. Med de nya satsningarna ska upp till 25 000 nya jobb skapas inom skogsnäringen och industrin.
– Vår vision för skogen är att vi antar en utmaning om 25 000 nya jobb i skogsnäringen och industrin till 2020, sa Stefan Löfven under dagens presskonferens.