Eftersom regeringens budget föll får fattigpensionärer betala 2 400 kronor mer i skatt nästa år.

Ett av förslagen i regeringens budget var att sänka skatten för fattigpensionärer. Reformen skulle kosta 1,98 miljarder och helt sluta skattegapet för pensionärer med en årsinkomst på upp 120 000 kronor. Men eftersom regeringens budget föll, och alliansens budget i stället röstades igenom, kommer alla pensionärer fortsätta att betala mer i skatt än löntagare.

För den enskilde pensionären som har en pension på mellan 9 000 och 11 500 kronor skulle sänkningen innebära drygt 200 kronor extra i månaden. Det blir runt 2 400 kronor på ett år.

Svenska Kommunalpensionärers förbund, SKPF, har runt 150 000 medlemmar. Förbundsordförande Monica Bäckman berättar att hennes medlemmar tycker att det är ”oanständigt” att pensionärer betalar mer i skatt än löntagare.

– Man kan inte förstå det här. Man säger att det är fullständigt oanständigt. Varför ska vi som har minst betala mest i skatt? Det är för både mig och de jag pratar med fullständigt ofattbart, säger hon.

Enligt Monica Bäckman betyder de extra hundralapparna i månaden väldigt mycket för en pensionär som lever på marginalen.
– Bara en hundralapp är jättemycket pengar om man inte har några pengar. Jag har haft medlemmar som har frågat om de kan dela upp medlemsavgiften i två avbetalningar. Och då är medlemsavgiften 130 kronor om året, säger hon.

Gruppen pensionärer med väldigt låga pensioner domineras av kvinnor. När deras män går bort har de ofta väldigt lite pengar kvar att leva för.
– De säger, det går egentligen inte. Jag lever inte. Jag äter inte ute. Jag köper inget dyrt. Jag har slutat att handla saker. Alla sparade pengar, eller om man säljer sitt hus, går till att leva på. Inte till nån guldkant. Bara överleva, säger Monica Bäckman.