Regeringen vill ge kommunerna ökat stöd i kombination med krav på att alla kommuner är med och bidrar till flyktingmottagandet.

Regeringen konstaterar på DN-debatt att det i dag finns betydande brister i politiken för nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. ”Så har det varit under lång tid, under både borgerliga och socialdemokratiska regeringar.”

Nu lovar regeringen bättring. Bland annat ska kommuner få ökat stöd för mottagande. Stödet till förskolor, skolor och det sociala skyddet ska också öka. Samtidigt flaggar regeringen för att alla kommuner kan komma att tvingas ta emot flyktingar.

”Mottagande av flyktingar är en nationell angelägenhet. Alla kommuner ska vara med och bidra för att nyanlända ska kunna etablera sig så snabbt som möjligt.”

Regeringen vill också förbättra utbildningen i svenska, som de ser som nyckeln till att korta tiden fram till första jobbet i Sverige. De vill även förbättra valideringen av utbildningar som människor redan har med sig samt öka möjligheten till kompletterande utbildningar i kombination med praktik och jobb.

Dessutom vill regeringen ge ökat stöd till folkrörelser och föreningar som hjälper till att ge nyanlända ett gott mottagande.