ABF-huset i Stockholm. Bild: Wikimedia.

Regeringen vill att Folkbildningsrådet inte längre ska bestämma hur stor del av statsbidraget till folkbildning som ska gå till folkhögskola respektive studieförbund, utan att det ska beslutas av regering och riksdag.

– Det här innebär att staten kopplar ett starkare grepp om folkbildningen, säger David Samuelsson, generalsekreterare på Studieförbunden.

I går skickade regeringen ut ett förslag om att den statliga styrningen av statsbidrag till folkbildningen ska stärkas. Förslaget innebär att Folkbildningsrådet inte längre ska bestämma hur stor del av statsbidraget som ska gå till folkhögskolor respektive studieförbund, detta ska i stället beslutas av regeringen och riksdagen.

Enligt regeringen är syftet att ”öka statens inflytande över fördelningen av statsbidraget till folkhögskolorna och studieförbunden med hänsyn till deras olika verksamheter och förutsättningar.”

Förslaget är nu ute på remiss till den 26 juni. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

– Det är viktigt att statsbidrag kan anpassas till olika verksamheters förutsättningar för att kunna användas på bästa sätt. Olikheterna i dessa verksamheter och de senaste årens särskilda statliga satsningar visar att det finns behov av att i större utsträckning kunna särskilja dem. Därför bör det vara möjligt för staten att fördela statsbidrag riktat till de olika verksamheterna, säger utbildningsminister Mats Persson i ett pressmeddelande.

Folkbildningsrådet säger till Dagens Arena att de fick det här beskedet sent på eftermiddagen i går.

– Det kom som en överraskning, vi hade inte sett några tecken på detta, säger Thor Rutgersson, kommunikatör på Folkbildningsrådet. 

De vill inte kommentera mer just nu utan ska analysera vad det här kommer att innebära för deras uppdrag.

David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden, är mycket kritisk till regeringens förslag.

– Det finns tre problem med förslaget. Det första är att det här innebär att staten kopplar ett starkare grepp om folkbildningen. Vi vill ha en fri folkbildning oberoende av staten. Det andra problemet är att detta drar isär en sammanhållen folkbildning mellan studieförbund och folkhögskola. Vi värnar om en sammanhållen folkbildning med stark självförvaltning genom Folkbildningsrådet. Det tredje problemet handlar om att det är tydligt att regeringen vill skära ned på studieförbundens pengar, säger han.

David Samuelsson syftar på regeringens skrivelse om att ”folkhögskolorna behöver resurser för att klara framtida verksamhet” och att studieförbunden har överskott. Vidare skriver regeringen i förslaget:

”Inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken har folkhögskolorna kommit att spela en allt större roll för kompetensförsörjningen, medan studieförbundens roll med dess verksamheter och ideella engagemang i det civila samhället alltjämt ligger fast.”

Texten uppdateras.