Min doktors app och reklam för Kry i Stockholms kollektivtrafik. Bild: Dagens Arena

Efter mycket debatt om baksidan av den privatdrivna nätläkarboomen tillsätter regeringen nu en utredning för att se över hur principen om vård efter behov ska efterlevas vid digital vård.

Göran Stiernstedt får i uppdrag att utreda hur digitala vårdtjänster kan fungera långsiktigt och hur de ska kunna ge vård efter behov, vilket är grundprincipen för sjukvården. I den debatt som blossat upp de senaste månaderna har de nya nätläkartjänsterna, där Min Doktor och Kry dominerar marknaden, anklagats för att dränera vården på gemensamma skattemedel genom tjänster som främst används av relativt friska storstadsbor.

En annan debatt, där bland andra läkare och programrådet Strama (mot antibiotikaresistens) varit aktiva och kritiska mot de privata, digitala läkartjänsterna, handlar om vilken sorts diagnoser som ställs digitalt och om antibiotika skrivs ut för lättvindigt.

Regeringen vill att det ska bli tydligare vilken sorts vård som lämpar sig för att utföras digitalt, och parallellt med utredningen som Göran Stiernstedt ska leda, får också Socialstyrelsen ett uppdrag om att ge rekommendationer om det här och hur kvaliteten ska kunna följas upp. Socialstyrelsen ska också se över omfattningen av och inriktningen på de digitala vårdtjänster som finns i dag.

– Vi måste se till att också digitala vårdmöten omfattas av de regelverk och kontrollsystem vi har för att säkra patientsäkerhet och se till att vårdens resurser används där de behövs som mest. Det här är en relativt ny företeelse som inte har ett tydligt regelverk idag så det måste redas ut, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Nätläkarföretaget Kry, som är störst i Sverige på digital vård, välkomnar i ett uttalande på Twitter regeringens utredning, och säger sig stå redo att bidra med sin kunskap för att få mer fakta på bordet.

Socialstyrelsen ska redovisa sin kartläggning i maj och i oktober ska de komma med rekommendationer om vilken vårt som lämpar sig att utföras digitalt. Göran Stiernstedts utredning ska redovisas före årsskiftet 2018/2019.