Ju mörkare röd, desto fler invånare som har besökt en nätläkare. Källa: Region Jönköping

digital vård Kartan över digitala läkarbesök som görs över länsgränserna visar en tydlig trend: besöken koncentreras kring större städer och ju längre ut på glesbygden man kommer desto färre invånare har använt en tjänst som Kry och Min Doktor.

– Man skulle ju kunna tänka sig att i glesbygd där man har långt till närmsta vårdcentral och svårt att bemanna upp den med personal, skulle man vara mer betjänt av att använda nätläkare, men det gör man inte, säger Jonatan Vincent, ekonomiansvarig på Region Jönköping.

Merparten av alla digitala läkarbesök som görs i Sverige administreras via Region Jönköping, som har avtal med Kry och Min Doktor genom två vårdcentraler. Därför sammanställer ekonomiavdelningen där hur besöken och kostnaderna fördelar sig över Sverige, vilket de har åskådliggjort via en karta. Den visar hur många digitala läkarbesök som har gjorts per 1 000 invånare i Sveriges kommuner, under perioden januari till november 2017.

Stockholm med kranskommuner ligger i den absoluta besökstoppen, med flera kommuner som har över 30 besök per 1 000 invånare. Allra högst ligger Vaxholm och Ekerö med 48 besök per 1 000 invånare, följda av Stockholms stad med siffran 41,6. Heby kommun i Uppsala län har å andra sidan 0 besök hos nätläkare.

De vita fälten i mitten av södra Sverige, där just Region Jönköping ligger, förklaras dock av att regionen inte köper några digitala läkarbesök utomläns, då de hanteras inom regionen, vilket gör det krångligare att visa i statistiken. Jönköping har i själva verket en konsumtion som liknar andra större städer och områden runtomkring.

Förutom att regionerna kring de tre största städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, dominerar starkt när det gäller fördelningen av nätläkarbesök, finns det en annan tydlig trend.

– Det absolut tydligaste mönster man ser är att den kommun i en landsdel  där största staden ligger har mest nätläkarbesök. Ta till exempel Linköping, Norrköping, Örebro, Växjö – samtliga är mycket rödare på kartan än kommunerna runtomkring dem, säger Jonatan Vincent.

Sedan årsskiftet finns en ny aktör på den digitala vårdmarknaden, Doktor.se, som erbjuder gratis nätläkarvård genom ett avtal med landstinget i Sörmland. Det här spås kunna öka de digitala läkarbesöken kraftigt, och därmed kostnaderna för landstingen.

Klicka på kartan nedanför för att kunna förstora bilden!

Hela Sverige november

 

Läs också: Dyra nätläkarbesök ger ingen märkbar avlastning