Faksimil från SVT

“Det finns ingenting som hindrar oss från att genomföra det, så det känns lite som ett svepskäl. Riksdagen har ju beställt detta.”

I onsdagens Uppdrag Granskning avslöjades hur ett stort antal gästarbetare från Kamerun utnyttjats hänsynslöst och luras av företaget Skogsnicke AB. Arbetarna, som investerade egna pengar i visum och flygbiljetter, lockades med fast lön och traktamente men fick sedan betalt på ackord, så lite pengar att de nu inte ens har råd att åka hem.

torsdagen kom besked från Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet (SLA) att gästarbetarna på något sätt ändå ska få den ersättning de blivit lovade. Men så går det vanligen inte till. I programmet meddelar dock företagen Holmen och SCA, som anlitat Skogsnicke AB, att de inte hade något ansvar för att arbetarna skulle få lön.
– Det är Skogsnicke som har ansvaret. Om han har tagit dem hit och det sen inte gått till som det ska, och de har problem att ta sig hem, säger Rolf Edström, informationsansvarig på SCA, till Uppdrag Granskning.

Han menar att SCA också är ett offer och har drabbats på samma sätt som gästarbetarna.
– Han har lurat oss lika väl som arbetskraften.

Jämförelsen haltar dock något. Medan de kamerunska gästarbetarna inte har råd att resa hem och i vissa fall sover på spårvagnen ökade SCA:s vinst med 20 procent det sista kvartalet 2012 till 2,12 miljarder kronor (SvD, 25/1).

Inte heller Holmens skogschef, Jan Sandström, vill kännas vid att Holmen skulle ha något ansvar för gästarbetarnas situation.
– Det är bara att beklaga, säger han i Uppdrag Granskning.

Faktum är att Sandström och Edström har rätt i sak. I Sverige finns än så länge ingen lagstiftning som ger uppdragsgivaren ansvar för underleverantörers förpliktelser. Detta trots att det i många branscher är vanligt med långa kedjor av underentreprenörer, och där de längst ner i kedjan ofta har bristfälliga villkor. Flera andra länder, bland annat Norge, har en sådan lag och politiskt finns ett starkt stöd även här: En riksdagsmajoritet har tillkännagivit för alliansregeringen att de ska lägga fram den typen av regler. Men arbetsmarknadsdepartementet har ändå inte gått vidare med detta utan väntar i stället på att förhandlingar inom EU, om det så kallade tillämpningsdirektivet, ska slutföras.

Också de svenska fackförbundsorganisationerna efterlyser regler om att huvudentreprenören ska kunna hållas ansvarig om underentreprenören till exempel struntar i att betala ut löner. Enligt TCO:s chefsjurist Samuel Engblom finns det inget som hindrar att man i Sverige inför reglerna redan nu, i väntan på att EU fattar beslut.
– Det är inget helt orimligt resonemang att avvakta när det diskuteras på EU-nivå, men det finns ingenting som hindrar oss från att genomföra det, så det känns lite som ett svepskäl, säger han till Dagens Arena.
– Riksdagen har ju beställt detta.

Med de här reglerna på plats hade Holmen och SCA varit ansvariga?
– Ja. Och i EU:s sanktionsdirektiv finns detta för personer som saknar arbetstillstånd. Miljöpartiet och regeringen förhandlar just nu om hur det ska genomföras i Sverige. Där finns en bestämmelse som säger att den som saknar arbetstillstånd och ska avvisas, men som har jobbat, har rätt till lön för det utförda arbetet. Om pengarna inte kan fås från den man är direkt anställd av ska man kunna gå ett steg uppåt i entreprenörskedjan.

Så den papperslöse kommer att omfattas av ett solidariskt ansvar. Men den som är i Sverige och arbetar med arbetstillstånd kommer inte att göra det?
– Ja, det blir så. Det är lite konstigt. Därför borde man kanske i logikens namn utvidga det till att gälla dem med arbetstillstånd också, säger Samuel Engblom till Dagens Arena.

Att Holmen och SCA inte blir skyldiga att ersätta utnyttjade gästarbetare beror alltså på att regeringen inte gått vidare med riksdagens tillkännagivande?
– Ja. Men man ska påpeka att inget av partierna drivit det här i 20 år eller så, utan det är något vi lärt oss på senare år.
– Jag tror vi kommer få en lagstiftning om solidariskt ansvar i någon form i Sverige inom den fem eller tio år. Om det sker på grund av tillkännagivandet från riksdagen eller EU:s tillämpningsdirektiv låter jag vara osagt.