Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att satsa tio miljarder kronor årligen på fler anställda och högre kvalitet i välfärden.

I samband med migrationsöverenskommelsen kom regeringen och allianspartierna överens om en tillfällig satsning på välfärden om tio miljarder kronor som kommuner och landsting kan använda under 2015 och 2016. Miljarder som i höst permanentas efter förhandlingar mellan regeringen och Vänsterpartiet.

– Efter åtta år av nedskärningar investerar vi nu i ett nytt samhällsbygge, sa statsminister Stefan Löfven när han tillsammans med finansminister Magdalena Andersson och utbildningsminister Gustav Fridolin presenterade förslag ur vårbudgeten på en presskonferens.

satsning budget 2016

Under alliansregeringen sjönk antalet anställda i välfärden kraftigt. De tio miljarderna ska gå till till fler anställda och bättre kvalitet i välfärden.

farre anstallda

Stefan Löfven betonade att kommuner och landsting kommer att få stort utrymme att själva avgöra exakt hur pengarna ska användas. Men de kommuner som tagit emot många asylsökande och nyanlända kommer att få en större del av kakan.

– Till en början kommer fokus att ligga på nyanlända och barn, sedan kommer bidraget fasas in i det generella statsbidragssystemet, sa Magdalena Andersson.

Hon pekade på att det är viktigt för kommuner och landsting att få veta detta redan nu för att långsiktigt kunna planera nyrekryteringar och fastanställningar. Hur satsningen ska finansieras återkommer regeringen med i höstbudgeten.

– Vi övergav krona-för-krona-principen i höständringsbudgeten. Men vi har betat av på underskottet och mer än halverat det, så nu har vi möjlighet att möta oväntade och tillfälliga utmaningar, säger Magdalena Andersson.

Stefan Löfven uppskattar att de extra pengarna kan ge 10 000 fler jobb i välfärden.