Annika Strandhäll. Bild: regeringen.

SJUKSKRIVNINGAR Ett nytt förslag från regeringen och Vänsterpartiet ska se till att arbetsgivare snabbare tar tag i att få anställda som är sjukskrivna tillbaka i arbete.

Arbetsgivaren blir enligt förslaget skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med den anställda inom 30 dagar från att personen blev sjukskriven.

– Tidiga insatser är avgörande för att du ska kunna bli frisk och komma tillbaka till jobbet. Många arbetsgivare måste ta ett större ansvar, därför förtydligar vi nu deras skyldighet, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i ett uttalande.

Tanken är att få till en snabb rehabilitering som ska ske på arbetsplatserna. För det här kompenseras arbetsgivarna också med ett utökat stöd för genomförandet av de anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder som ingår i planen.

Varje arbetsgivare får rätt till högst 10 000 kronor per anställd och år, med ett tak på 200 000 kr per arbetsgivare.

Förslaget föreslås träda ikraft den 1 juli 2018.