Foto: Canva

Sjukskrivningar Mellan 2010 och 2023 skedde en femdubbling av stressrelaterad sjukfrånvaro i Sverige. Det visar en ny rapport från Facken i Välfärden som presenterades på onsdagen. 

Rapporten visar att välfärdssektorn är överrepresenterad i statistiken, och att fyra av fem som drabbas av stressrelaterad sjukfrånvaro är kvinnor. Enligt rapporten med namnet ”Miljarder skäl att förbättra arbetsmiljön”, kan kommuner och regioner spara miljarder på att minska sjukfrånvaron.

Ojämställt

Bakom rapporten står Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Sveriges Lärare, Vision och Vårdförbundet – som tillsammans utgör Facken i Välfärden. De fem fackförbunden företräder cirka 1,2 miljoner anställda, varav merparten i välfärdssektorn.

– Det är djupt ojämställt – den höga sjukfrånvaron skulle aldrig accepteras av arbetsgivare i andra mansdominerade branscher. För våra medlemmar, de allra flesta kvinnor, ser vi att det handlar om arbetsbelastning och arbetstider. Många jobbar dygnet runt årets alla dagar, de tvingas avstå sin semester, de kan inte ta rast, de jobbar dubbelpass för patienterna. De betalar ett högt pris med sin hälsa. Att låta detta fortsätta står också staten, regioner, kommuner och i slutändan skattebetalarna väldigt dyrt. Det behövs förändring nu! Det är också det vår strejk handlar om, säger Sineva Ribeiro ordförande ordförande för Vårdförbundet, enligt ett pressmeddelande.

Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet. Foto: Dan Lepp/Vårdförbundet

 

Enligt rapporten var de sammantagna kostnaderna för sjukfrånvaron 51,4 miljarder i kommuner och regioner 2023. Den högsta kostnaden sedan 2013, bortsett från pandemiåren.

Behöver hjälp av politikerna

Men det är inte bara fack och arbetsgivare som bär ansvaret för att skapa en bättre arbetsmiljö, menar Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision.

– Det går åt fel håll, mer måste göras för att motverka den stressrelaterade ohälsan och brister i arbetsmiljön. Men parterna kan inte ensamma lösa de arbetsmiljöproblem som är kopplade till obalansen mellan krav och resurser i välfärden. Politiker på alla nivåer måste investera i arbetsmiljön och skapa rätt förutsättningar för en god bemanning och ett hållbart arbetsliv, säger Veronica Magnusson i ett pressmeddelande.

Veronica Magnusson, ordförande, Vision och Anna Olskog, ordförande Sveriges lärare. Foto: Vision/Sven Jansson

Viktig samhällsfråga

Att få ner sjuktalen är inte bara något som skulle gynna de som jobbar inom välfärden utan också samhället i stort, enligt Anna Olskog, ordförande för Sveriges Lärare.

– Sjukfrånvaron påverkar vad välfärden kan leverera. En väl fungerande välfärd är grunden för ett framstående samhälle, där inte minst utbildning och möjlighet till vård och omsorg i hela landet är avgörande. Utan friska välfärdsarbetare har vi snart ett samhälle som inte fungerar, säger Anna Olskog i ett pressmeddelande.