Nyhet Den kritiserade reformen av Arbetsförmedlingen skjuts upp ett år skriver regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna på Aftonbladet debatt. Vänsterpartiet drar tillbaka misstroendeförklaring. 

I torsdags meddelade Vänsterpartiet att de kommer att rikta misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark om inte reformen av Arbetsförmedlingen görs om. Hotet fick stöd av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Nu backar regeringen och skriver i en debattartikel i Aftonbladet att reformen skjuts upp ett år. Detta för, som de skriver, »kvalitetssäkra« den.

»Tidigare lärdomar samt goda erfarenheter från arbetet med fristående aktörer ska tas tillvara. Möjligheter för utvärdering och kontroll ska säkerställas. En arbetsgrupp med representanter för riksdags­partierna ska att ges möjlighet att följa arbetet«, skriver januaripartierna S, MP, C och L.

Läs mer: V hotar att avsätta arbetsmarknadsministern

Debattartikeln är signerad Stefan Löfven, partiordförande, Socialdemokraterna, Per Bolund, språkrör Miljöpartiet de gröna, Anders W Jonsson, 1:e vice partiordförande, Centerpartiet Nyamko Sabuni, partiledare Liberalerna.

En av de mest kritiserade punkterna i reformen har varit att den ska baseras på LOV, Lagen om valfrihet. Det förslaget tas nu tillbaka. Förmedlandet av arbeten ska visserligen även framgent göras av privata aktörer, men kvalitet och kontroll ska vara styrande skriver partierna.

»Det ska finnas en mångfald av aktörer men det ska inte vara fler aktörer än att det går att säkerställa kontroll av kvalitet och resultat«.

»Utformningen av reformen ska ge möjligheter till medverkan för lokala eller regionala aktörer med kännedom om arbetsmarknaden på lokal och regional nivå, liksom mindre aktörer med särskild kompetens«, skriver partierna fortsatt.

Vänsterpartiet meddelar på måndagen att de inte kommer att gå vidare med misstroendeförklaringen.V:s arbetsmarknadspolitiske talesperson Ali Esbati säger på en presskonferens tillsammans med partiledare Jonas Sjöstedt att regeringen gått partiet till mötes på avgörande punkter.

»Regeringen har steg för steg gått oss till mötes« säger Jonas Sjöstedt. »De har backat på alla punkter«.

Om regeringen kommer tillbaka med någon form av LOV kommer Vänsterpartiet att försöka samla en riksdagsmajoritet för att stoppa det tillägger V-ledaren.

Inte heller Moderaterna och Kristdemokraterna kommer gå vidare med deras misstroendeförklaring.

Moderaternas och Kristdemokraternas misstroendeförklaring som skulle läggas imorgon tisdag, om Regeringen med C och L inte presenterade åtgärder. M och KD vill ha en »gedigen kontrollfunktion« som ska finnas på plats på innan reformeringen äger rum. De vill inte att reformen ska bygga på LOV, Lagen om valfrihet och är kritiska till hur snabbt omställningen var planerad av genomföras.

Vänsterpartiet å sin sida är bland annat kritiska till att det är privata aktörer som ska få huvudansvaret för den fortsatta arbetsförmedlingen. Och vill att myndigheten ska få mer pengar att klara uppdraget.

Regeringen är beredda att pröva om det behövs mer resurser till myndigheten och skjuta till det, men det måste förhandlas innan säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) till Dagens Nyheter.

 

På en presskonferens på måndagsmorgonen säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) att regeringen backar på ett par punkter.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark på måndagens presskonferens.

»Vårt första besked är att tidsramen måste revideras«, säger arbetsmarknadsministern. »Reformen genomförs 2022, istället för 2021«.

Läs mer: Ministern: »Fler AF-skyltar ska synas i landet«

Det ska fortsatt vara fristående aktörer som förmedlar jobb. »Det ska finnas en mångfald av aktörer, men inte fler aktörer än att det går att säkerställa kontroll av kvalité och resultat.« säger Eva Nordmark och tillägger att fristående aktörer ska inte kunna selektera bort arbetssökande utifrån förväntad lönsamhet.

Januariavtalet ligger fast, säger ministern, även om punkten om Arbetsförmedlingen nu revideras.

Samtal har förts med Vänsterpartiet »på olika nivåer« och Eva Nordmark har också träffat V och informerat om de kommande förändringarna av reformen. Regeringen har också haft samtal med Moderaterna och Kristdemokraterna, men det har enligt ministern inte rört sig om några förhandlingar.

»Det är S, MP, C och L som i helgen har pratat ihop oss om de krav som har ställts. Det är vi som har bestämt oss för att backa tillbaka när det gäller inriktningen kring LOV och att förändra tidsplanen och ge ett år extra«, säger ministern till DN.

Läs mer: Eva Nordmark: Kommuner kan få bli arbetsförmedlare

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni säger till Expressen att Vänsterpartiet inte har haft något inflytande.

»Vi gör de här ändringarna för att M och KD, som utgör en del av majoriteten för reformen kräver de här förändringarna. Det spelar ingen roll vad Vänsterpartiet gör, reformen har en majoritet i riksdagen. Vi är tydliga med att det är M och KD:s krav vi svarar på«.