Foto: Peter Kroon / Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen Dagens Arena kan avslöja att Arbetsförmedlingen från och med 1 oktober kommer att prioritera upphandlade extra insatser för arbetslösa. Många insatser för långtidsarbetslösa, som idéburna organisationer ofta står för, kommer inte längre utföras eftersom de inte är upphandlade. Kritiker varnar för att detta riskerar att förvärra situationen för långtidsarbetslösa.

Dagens Arena kan avslöja att från och med 1 oktober i år kommer en ny prioriteringsordning att gälla vid val av extra insatser för individer inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Det innebär att om en arbetssökandes behov kan tillgodoses av en upphandlad tjänst hos en leverantör ska den väljas i första hand.

Många insatser som i dag görs för långtidsarbetslösa kommer inte längre att utföras eftersom de inte är upphandlade. I dag kan en person erbjudas insatser som arbetsträning och förstärkt arbetsträning, som ofta idéburna organisationer som Stadsmissionen och Skyddsvärnet – anno 1910 står för.

Men nuvarande arbetssätt riskerar enligt Arbetsförmedlingen att krocka med upphandlingsrättsliga regler och kommer därför att ändras.

Dirk Kehr, verksamhetsutvecklare på Skyddsvärnet – anno 1910, som arbetar med att förebygga social utslagning, är mycket bekymrad över förändringarna. Han oroas över att långtidsarbetslösa, som är i behov av insatserna arbetsträning och förstärkt arbetsträning, samt andra stödinsatser, kommer att hamna i Arbetsförmedlingens Rusta och matcha-system. 

– Rusta och matcha är gjort för att få ut folk som står nära arbetsmarknaden i arbete. Det är en del rustningsarbete, men det är minimalt. De människor vi möter står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden och behöver en plats som stödjer under en längre tid och med en helhetssyn på återhämtning och arbetsintegration, säger Dirk Kehr.

Han menar att för dessa personer handlar det inte om att hitta enbart en matchning, utan att de kan behöva andra stöd och insatser från till exempel sjukvård eller psykiatri. Det är inte bara arbetslösheten som är ett bekymmer, påpekar Dirk Kehr. 

”Bättre låta enbart icke-vinstdrivande lägga anbud”

Men Arbetsförmedlingen framhäver i ett mejl till Dagens Arena att arbetssökande som är i behov av arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inte utgör målgrupp för Rusa och matcha.

”De kan däremot utgöra målgrupp för tjänsterna steg till arbete och arbetsintegrerade övningsplatser – vilka är tjänster som ska tillgodose behov av arbetslivsinriktad rehabilitering”, skriver de.

Dirk Kehr menar att de arbetsintegrerade övningsplatserna är så få att det inte är värda att nämna. Bara tio platser i hela Upplandsregionen. Han kallar det för en mer ”symbolisk gest”. 

Arbetsförmedlingen konstaterar att antalet arbetsintegrerade övningsplatser är få. Men att om tjänsten inte finns tillgänglig kan arbetsträning användas i stället.

Dirk Kehr vänder sig inte emot upphandlingar och menar att en lösning är så kallade reserverade kontrakt. Det betyder att vissa organisationer som tillhandahåller integreringsarbete har en egen upphandling där de får lägga anbud. Men så har Arbetsförmedlingen inte valt att göra nu.

– Reserverade kontrakt är ett sätt att erbjuda upphandlade tjänster och samtidigt säkerställa att vinsten inte står i centrum. Det vore bättre att låta enbart icke-vinstdrivande aktörer lägga anbud och att sätta stopp för vinstmaximering, säger Dirk Kehr.

Han framhäver också att om deras målgrupp försvinner, som deras verksamhet är anpassad efter, påverkar det möjligheten att anställa personal från den målgruppen att bedriva verksamheten.

”Individens behov ska avgöra”

Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd, är också mycket oroade över förändringen och befarar att den kommer att få stora negativa konsekvenser för idéburna organisationer och den målgrupp de riktar sig mot.

– Det vi är rädda för är att arbetsträning och förstärkt arbetsträning kommer att minska drastiskt. De fördjupade bedömningarna kommer att tas bort helt. Idéburna är de som jobbar med de här insatserna. De är särskilt lämpliga för den här målgruppen, säger Aleksandra Wasso Hägglund, sakkunnig inom idéburen välfärd och projektledare på Famna.

Precis som Dirk Kehr menar hon att det finns risk att kommunen kommer att få bära ett större ansvar för dessa individer. Samtidigt som kommunerna redan i dag har ett underskott och inte får mer pengar för arbetsmarknadsinsatser. Dessutom erbjuder de idéburna organisationerna en mer reell arbetsmiljö än kommunerna, med riktiga second hands-affärer och restauranger, understryker Aleksandra Wasso Hägglund. 

Hon poängterar att detta går stick i stäv med att regeringen säger att långtidsarbetslösa är en prioriterad målgrupp för att främja integrationen.

– Men en sådan här prioriteringsordning ensamt kommer inte att leda till det. Individens behov ska avgöra vilka insatser den ska få, om de är upphandlade eller inte är sekundärt, säger Aleksandra Wasso Hägglund.