Vid årsskiftet tog Socialstyrelsen över ansvaret för klagomål på sjukvården från patienter. Tidigare handlades klagomålen av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), som lämnade över 2300 icke åtgärdade ärenden till Socialstyrelsen, en siffra som nu växt till 3000 ärenden. Sedan skiftet har ännu så länge inga ärenden som omfattar någon enskild avgjorts. Socialstyrelsens tillsynschef Per Anders Sunesson säger till Sveriges Radios Ekot att “det är en uppförsbacke”, men att ambitionen är att halvera handläggningstiderna, som hos HSAN var omkring ett år.