Från många sjukhus rapporteras kroniska överbeläggningar. Personalen beskriver platsbristen mer som regel än undantag. Det framkommer i Socialstyrelsens årliga granskning av den svenska sjukvården.
– Vi har sett flera exempel på att brister i tillgången på platser har varit så omfattande att de har inneburit allvarliga risker för patienterna, säger Carina Forsberg.

På Danderyds sjukhus upptäckte Socialstyrelsen vid en tillsyn att personer som vårdades för MRSA, även kallad för sjukhussjukan, vårdades i samma rum som personer som inte var smittade av bakterien.