En granskning genomförd av Dagens Nyheter visar att det är mer lönsamt att driva företag som erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster, jämfört med andra tjänsteföretag. Enligt granskningen utförs omkring 10 procent av den offentligt finansierade vården, en siffra som bedöms öka till 20-25 procent inom en tioårsperiod.

En faktor är att nya sjukhus, exempelvis Nya Karolinska i Stockholm, byggs med färre vårdplatser. Samtidigt vittnar flera av aktörerna om att den offentliga kontrollen av de privata företagen som utför tjänsterna måste bli bättre.