En kvinna som hade en provanställning i en barnvagnsbutik fick sluta anställningen två månader efter att hon berättat för sin arbetsgivare att hon var gravid. Kvinnan och Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansåg att hon blivit diskriminerad på grund av graviditeten och tog fallet till Arbetsdomstolen.

Arbetsgivaren menade att ekonomin var så dålig att det inte fanns utrymme för kvinnan att vara kvar. DO menade dock att det argumentet var felaktigt eftersom butiken strax efter att kvinnan avslutat anställningen tagit in sommarvikarier. Arbetsdomstolen beslutade dock att gå på arbetsgivarens linje.

DO har tidigare stämt samma butik i Arbetsdomstolen. Då avgjordes fallet med en förlikning, som gav kvinnan ifråga 150 000 kronor.