Sex kvinnor har anklagat varuhuskedjan Walmart för systematisk könsdiskriminering. Enligt anmälan är 70 procent av företagets anställda kvinnor, men bara 30 procent av cheferna kvinnor. Målet som kan kosta Walmart tiotals miljarder dollar har nu nått Högsta domstolen i USA.

Kvinnorna vill föra en grupptalan eftersom de menar att diskrimineringen är systematiskt genomförd, och det är vad Högsta domstolen nu ska avgöra. Får kvinnorna rätt skulle det bli den största grupptalan i USA:s historia – de sex kvinnorna skulle då företräda 1,5 miljoner kvinnliga anställda på Walmart. Processen inleddes redan för tio år sedan.