26 000 visstidsanställningar har tillkommit i kommunerna. Trots att arbetsgivare och fack är överens om att de otrygga anställningarna ska minska, skriver tidningen Vision.

Sen 2010 har antalet visstidsanställningar i kommunerna ökat med 25 800 stycken, samtidigt som personer med fast anställning har minskat med 11 000.

Karl Lundberg är ombudsman på fackförbundet Vision. Han anser att visstidsanställningar kan fylla en funktion men vänder sig mot att anställda utnyttjas genom otrygga kontrakt.
– Vi i Vision tycker att visstidsanställningar kan fylla ett visst behov, men vi tycker att de överutnyttjas och att det borde finnas utrymme för att ha fler tillsvidareanställda, säger Karl Lundberg till tidningen Vision.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting har som mål att minska antalet visstidsanställningar i kommunerna. Agneta Jöhnk, direktör på SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik säger att förbundet gör allt de kan för att visstidsanställningarna ska bli färre, men att det i slutändan hänger på kommunerna.
– Jag vet faktiskt inte vad det beror på, vi har inte analyserat det de senaste åren. Det kan vara så att kommunerna projektanställer mer när flyktingmottagningen ökar och inom teknik och samhällsbyggnad när man ska bygga, säger Agneta Jöhnk direktör på SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik.