Bild: Fredrik Sandin Carlson

Stödet för Sverigedemokraterna har mer än fördubblats bland LO:s medlemmar i nya SCB-undersökningen sedan valet 2010. “Såklart att det är oroande”, säger Tobias Baudin, förste vice ordförande för LO, till Dagens Arena.

De rödgröna partierna går starkt framåt bland LO-medlemmarna i Statistiska Centralbyråns partisympatiundersökning som presenterades på onsdagen. Mer än 70 procent säger att de skulle lägga sin röst på Socialdemokraterna (56,4), Miljöpartiet (5,1) eller Vänsterpartiet (8,6). Men även Sverigedemokraterna har ökat markant, från fem procent i valet 2010 till dagens 10,2 procent. Framför allt märks ökningen bland de manliga medlemmarna där 14,7 procent säger sig stötta SD.

– Motsvarande minskning som Moderaterna gör bland LO:s medlemmar ger ett plus för Sverigedemokraterna. Men om man röstar på SD stöttar man en politik som har varit förödande för det här landet. SD stöttar alliansens politik i åtta av tio frågor. Vi måste visa tydligare att en röst på SD är en röst på allianspolitiken, säger Tobias Baudin.

Varför är stödet för SD så högt bland manliga LO-medlemmar?

– Det starkaste stödet för SD finns hos Byggnads medlemmar och det har att göra med den oordning som finns på arbetsmarknaden. Det som är viktigt för arbetarrörelsen är att alla som jobbar i Sverige ska ha löner och arbetsvillkor oavsett var man kommer från. Det har vi inte klarat av fullt ut och då är det lätt att en röst läggs i protest på Sverigedemokraterna.

– Men vill man ha ordning och reda står inte SD för den politiken. I förra veckan tog vi tillsammans med Socialdemokraterna fram ett tiopunktsprogram för att få ordning och reda, och för att alla ska få lika löner och villkor, säger Tobias Baudin.

LO-medlemmarnas stöd för Moderaterna har nästan halverats från 25,1 till 12,9 procent. Vad kan det bero på?

– Det vi ser är att stödet för alliansen, och framför allt småpartierna, börjar försvinna helt hos LO:s medlemmar. Moderaterna kunde bilda en alliansregering 2006 och 2010 för att man inte såg fördelarna med den socialdemokratiska politik som hade förts i många år. Efter åtta år märker man att alliansens politik bygger nästan enbart på skattesänkningar och avregleringar av välfärden.

– Nu ser vi vad som händer, inte minst med PISA-undersökningen som kom i går. Det är en fullkomlig katastrof för Sverige och ungdomarna här. I stället för att satsa på skolorna, lärarna och klassernas storlek prioriterar den här regeringen att sänka skatterna. Det tror jag är förklaringen till att Moderaterna faller så kraftigt bland våra medlemmar.
Stödet för S har ökat med över nio procentenheter från 47,1 till 56,4. Vad är din förklaring till uppgången?
– Medlemmarna har sett att alla skattesänkningarna inte har varit bra för deras barns skolgång, för deras mammas äldreboende – därför växer stödet för S successivt. Vårt mål för nästa år att Socialdemokraterna ska få 60 procent av LO-medlemmarnas röster – nu är vi över 56 procent. Vi kommer att dra i gång vår valrörelse ordentligt vid första maj, och vi vet att det går att göra ett bra resultat.