Bild: Roger Turesson/Scanpix

Socialdemokraterna leder stort i opinionsmätningarna och väljarnas förtroende för Stefan Löfven växer. Men han saknar ett regeringsalternativ, hävdar Fredrik Reinfeldt. ”Ett ovanligt barnsligt argument”, säger statsvetarnestorn Olof Ruin.

När förtroendet för alliansregeringen minskar i sakfrågor som skolan, välfärden och jobben har regeringsalternativet blivit allt viktigare för Fredrik Reinfeldt. Alliansen går till val som ett regeringsalternativ, vad har oppositionen att erbjuda, brukar det heta. Stefan Löfven har svarat att Socialdemokraterna går till val på egen hand och att regeringens sammansättning kommer att förhandlas fram när väljarna har sagt sitt i valet.

– Det är det riktiga, man ska inte binda sig på förhand, säger statsvetaren och grundlagsexperten Olof Ruin.

Du har tidigare kallat den svenska blockpolitiken för olycklig, varför?

– Det har jag alltid hävdat i mitt statsvetenskapliga liv. Jag tycker att om vi har ett mångpartisystem, varför ska vi då ha två block? Om vi har flera partier ska de även ha sina egna speciella program och väljarna ska ha möjlighet att välja partier utifrån dessa program. Sedan får partierna ha ett ansvar att komma samman och helst bilda en majoritetsregering.

Vilka problem har alliansen haft som minoritetsregering den gångna mandatperioden?

– En minoritetsregering som består av fyra partier är det värsta av allt. Det gör det svårt att sträcka ut en hand till de andra partierna och därmed uppnå majoritet i riksdagen. Då är det bättre att gå till val var för sig och sedan försöka kompromissa. Väljarnas val måste avgöra vilka som bildar regering. Och sedan måste man lita på att vi har duktiga politiker som försöker komma överens.

En annan konsekvens av den låsta blockpolitiken är att regeringen har fattat flera beslut som inte motsvarat vad en majoritet i riksdagen tycker, menar Olof Ruin.

–  Järnvägsupprustningen, försvaret och utrikespolitiken är några exempel. En tydlig illustration över att systemet är olyckligt är regeringens beslut att inte acceptera Palestina som ledamot i UNESCO. Det berodde på att Folkpartiet har starkt engagemang för Israel, samtidigt som det finns en majoritet i riksdagen som tycker annorlunda.

I torsdags presenterades en ny mätning av DN/Ipsos som visar att väljarna tycker att Stefan Löfven inger större hopp inför framtiden och har större möjligheter att skapa en majoritet för sin politik i riksdagen. Fredrik Reinfeldt har fortfarande störst förtroende i vem som bäst kan leda en regering hemma och företräda den utomlands. När förtroendet för regeringen rasar har Reinfeldt valt att ofta påpeka att oppositionen – till skillnad från alliansen – inte har något trovärdigt regeringsalternativ.

– Det är ett ovanligt barnsligt argument, säger Olof Ruin.

– I en situation där han leder en minoritetsregering av vilka två partier riskerar att falla nedanför fyraprocentsgränsen har han verkligen inget starkt regeringsalternativ. Hans uttalande är taktiskt förståeligt men statsvetenskapligt överraskande.

Efter höstens val kommer en ny grundlagsregel för första gången att tillämpas. Den innebär att en nyvald riksdag ska ta ställning till om statsministern har tillräckligt stöd. Olof Ruin tycker att den nya regeln har diskuterats för lite i den politiska debatten.

–  Om den sittande regeringen får en majoritet i riksdagen sitter den kvar, annars måste den gå. Den intressanta frågan, som man borde diskutera mycket mer, är hur Sverigedemokraterna ställer sig. Lägger de ned sin röst kan alliansen fortsätta, och den tanken måste ha förespeglat regeringen. Om de rödgröna får fler väljarröster i valet än alliansen, men SD röstar mot att Löfven får bilda en regering blir det en regeringskris. Där borde media pressa de övriga partierna hårdare om hur de ställer sig till den situationen där Sverigedemokraternas röst kan vara avgörande, säger Olof Ruin.