Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet. Foto: Medlingsinstitutet

NYHET Löneökningarna är fortsatt blygsamma trots ett gott konjunkturläge. Det visar nya siffror från Medlingsinstitutet.

De svenska lönerna ökade med 2,5 procent under första halvåret i år, en procentandel som återkommit sedan 2013. Löneökningarna i de centrala avtalen har legat på omkring 2 procent per år de senaste sex åren och totalt i Sverige cirka 2,5 procent.

– De senaste årens goda konjunkturläge och höga efterfrågan på arbetskraft har inte gjort något tydligt avtryck i form av en allmänt stigande löneökningstakt. Detta är annars något man skulle kunna förvänta sig utifrån tidigare högkonjunkturer. Nu är konjunkturen på väg att mattas av och det är inte säkert att vi kommer att se någon sådan effekt på lönerna denna gång, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet, i ett pressmeddelande.

Den lokala lönebildningen har alltså inte gett särskilt stora påslag och de kommande centrala avtalen som löper ut under våren 2020 kommer samtidigt som den väntade nedgången i ekonomin, konstaterar Medlingsinstitutet.

Lyssna på en intervju om bland annat lönebildning med Medlingsinstitutets nya generaldirektör Irene Wennemo i Dagens Arenas Intervjupodd.