Thomas Selig

I dag tar fristående skolor endast emot en bråkdel av alla nyanlända barn. Men en ny lag ska ge friskolorna möjlighet att låta nyanlända gå före i kön.  

I dag presenterade regeringen tillsammans med de borgerliga partierna ett nytt lagförslag. För att motverka segregation i skolorna kommer det nu bli möjligt för friskolor med kö att ta emot nyanlända, genom att ha en särskild kvot vid på fem procent vid intagningen. Det står dock skolorna fritt om de vill använda sig av möjligheten eller ej.

– Vi har snabbt arbetat fram den här lagen. Det här är ett lagstiftningsarbete som är något av det snabbaste som har gjorts i svensk statsförvaltningshistoria, säger Gustav Fridolin till Aftonbladet.

I dag står tio procent av de svenska skolorna för mottagandet av hälften av alla nyanlända elever. Samtidigt är det flera hundra skolor som inte tar emot några alls. Och skillnaderna mellan fristående och kommunala skolor är stora. 

Enligt Skolverket har andelen nyanlända elever nästan dubblerats i de kommunala skolorna under de senaste sju åren, från 3,8 procent 2008 till 7 procent 2015. Men i friskolorna har andelen nyanlända varit i det närmaste konstant under samma period, från 2,3 procent 2008 till 2,5 procent 2015.

nyanlända2
Källa: Skolverket

 

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, är mycket positiv till den nya lagen som föreslås träda i kraft 1 november 2016.

– Jag tycker det är jättebra eftersom det är vårt initiativ. Många av skolorna är väl förberedda för att ta emot de här eleverna eftersom utredningsförslaget först var att lagen skulle börja gälla redan vid höstterminens start, säger hon till Dagens Arena.

Enligt Ulla Hamilton är det just kösystemet som är den största anledningen till varför det ser ut såhär.

– När man ser procentandelen måste man komma i håg att de flesta skolor ju är kommunala. Men många av våra medlemmar som har långa köer har hört av sig till oss och sagt att de inte kan ta emot nyanlända på grund av det. Många vittnar också om att kommunerna inte hör av sig till friskolorna om placeringar.

Kommer den nya lagen förändra de här siffrorna?

– Ja, fler kommer ta emot. Men det är också viktigt att kommunerna informerar de nyanlända om att de har möjligheten att faktiskt välja skola. Det fungerar sådär i dag, och ser väldigt olika ut i olika kommuner, säger Ulla Hamilton.