Den nya rödgröna majoriteten i SKL tycker att den egna tidningen Dagens Samhälle har blivit politiserad och högervriden under chefredaktör Mats Edman.

Sveriges kommuner och landstings, SKL, egna tidning Dagens Samhälle har under chefredaktör Mats Edman gjort en rad kontroversiella publiceringar. Bland annat gick tidningen till hårt angrepp mot Dagens Nyheters granskning av Carema-skandalen som kallades en ”medieanka”. I ett stort antal artiklar har tidningen försvarat välfärdsbolagens rätt att ta ut vinst. Kritiken har stundtals varit högljudd mot vad som uppfattats som en högervridning av tidningen.

I går stod det klart att de rödgröna, efter två mandatperioder med borgerlig majoritet, nu får egen majoritet i SKL. Enligt Socialdemokraternas gruppledare Ilmar Reepalu kommer även styrelsen för det bolag som äger Dagens Samhälle bytas ut så att den speglar den nya majoriteten i SKL.

Dagens Arena ringde det nya rödgröna styret och frågade: Vad tycker ni om Dagens Samhälle? Och vad ska ni göra med tidningen?

Ilmar Reepalu (S) säger att han framför allt blir irriterad när han läser den egna organisationstidningen.
– Det är en tidning man gärna läser därför att man blir irriterad och störd av den. På så sätt har ju tidningen nått ett syfte: Att den fått en mycket större uppmärksamhet. Personligen tycker jag att tidningen borde balansera olika uppfattningar. Det är chefredaktörens uppgift att göra tidningen intressant för alla parter, säger han.

Enligt Ilmar Reepalu har förhållandet mellan Mats Edman och tidningens styrelse sedan länge varit konfliktfyllt.
– Vi har ju hela tiden haft en diskussion och en dialog med Mats Edman hur man ska kunna göra tydligt vad som är SKL:s linje och vad som är hans personliga uppfattning i krönikor och liknande delar. Det har varit en konflikt hela tiden, säger Ilmar Reepalu.

– Tittar man på tidningen kan man ibland få en uppfattning att den har en politisk slagsida. Då är det viktigt att man i alla fall på någon plats tydligt i tidningen visar att det här är förbundets linje. Men vi har inte landat i den diskussionen, säger han.

Enligt Ilmar Reepalu är det dock inte aktuellt att byta chefredaktör.
– Nej, det är för tidigt att diskutera något sådant, det har inte varit aktuellt, säger han.

Vänsterpartiets gruppledare Emil Broberg är mycket kritisk till Dagens Samhälle.
– Jag är på flera sätt kritisk till den politiska inriktning som tidningen har haft. Både på ledarplats och att man även på så kallad nyhetsplats haft en politisk vinkel. Men att sedan gå in politiskt och styra innehållet i en tidning är tveksamt tycker jag. Då får man ta en diskussion med chefredaktören i stället, säger han.

Enligt Emil Broberg har tidningen under Mats Edman skadat förtroendet för SKL.
– Vad jag tycker är mest problematiskt med tidningen är att den blivit så politiserad att en skadar förtroendet för SKL som en självständig aktör, säger han.

Miljöpartiets gruppledare Karolina Skog har fått motta en hel del kritik mot tidningen från andra MP-politiker ute i landet.
– Jag har nåtts av en del kritik från MP-politiker. Men jag tycker inte politiker ska gå in och tycka om det. En redaktion måste ju få ha sin självständighet. Men frågan man kan ställa sig är hur förbundet ställer sig till att äga tidningen och vad man har för syfte med det. Men det får man ta sedan. Jag har inte hunnit ta ställning till det, säger hon.

Dagens Samhälles chefredaktör Mats Edman vill inte kommentera åsikterna från det nya SKL-styret.
– Jag har faktiskt inga kommentarer till den typen av åsikter. Jag vet bara att det finns många olika synpunkter på Dagens Samhälle. Vi har inte ett uppdrag att företräda den ena eller andra politiska majoriteten i SKL, säger han.

Enligt Mats Edman visar läsarundersökningar att tidningen är uppskattad och har högt förtroende. Dessutom har upplagan ökat varje år.
– Jag tror att en framgångsrik tidning berör eller upprör sina läsare. Man måste läsa den, antingen för att man älskar den eller hatar den. Alla tidningars värsta fiende är ju likgiltigheten, säger han.

Har du en politisk agenda för Dagens Samhälle?
– Nej, verkligen inte. Men jag har ju åsikter.