Helena Fornstedt (Bild: Uppsala universitet)

Nyhet Innovation är positivt, eller? Forskaren Helena Fornstedt menar att många kan förlora när företagens vilja inte får motstånd. Fler perspektiv behövs när samhället ska ställas om.

Företag ses som drivkraften till innovationer och tillväxt. Det menar doktoranden i industriell teknik, Helena Fornstedt, på Uppsala universitet. Hon vill se denna bild mer utmanad. Hennes färska avhandling visar att perspektiv om miljö, hälsa och arbetsrätt ofta glöms bort. Hon har utrett vad som kan ske när olika innovationsprocesser möter motstånd.

– Innovation värderas högre än motstånd, innovation anses som en positiv kraft medan motstånd ses som någonting dysfunktionellt och som ska överkommas eller förminskas, säger Helena Fornstedt och fortsätter:

– Eftersom innovation ses från företagsperspektiv så blir det att företagens innovationsprocess värderas högre än motståndet mot den. Eftersom motståndet kommer från en annan process så värderas den lägre.

Innovation är uppfinningar eller idéer som fått spridning menar Helena Fornstedt. Enklaste exemplen är ångbåten eller kärnkraft. Ur ett tillväxtperspektiv har de haft goda effekter. Men är sämre ur ett miljöperspektiv. Det är alltså två perspektiv, eller processer, som krockar med varandra.

Ett mer okänt exempel som Helena Fornstedt tar upp är när Sverige avskaffade apoteksmonopolet år 2013. Då var det många som reagerade med motstånd, även inom innovationsprocessen. Alltså företagen som skulle utveckla det nya systemet.

Det började när en läkare, tillbaka från semestern, upptäckt att patienterna inte hade fått medicin. Flera var äldre och en var dement. En av anledningarna till felet var en databas som glömts bort.

– Det var när ”Dos” omreglerades. Det skulle ske upphandlingar och nya aktörer skulle komma in på marknaden. En av de som skulle sköta dostjänsten var företaget Apotekstjänst. Redan året innan när Apotekstjänst skulle skriva kontrakt med Västra götalandsregionen, fick vd:n ett samtal från en konsult som berättade: ” det går inte att starta upp den här verksamheten för det finns inget nationellt IT-stöd för en avreglerad marknad”, säger Helena Fornstedt.

Man glömde bort att inkludera databasen SOL (sortiment och leveransinformation) i regleringsbreven och upphandlingen. Den innehöll patientinformation som användes för påminnelser om förnyelse av recept. Vilket kom till hjälp med att förse äldre patienter med dosetter.

– Den här databasen behövde hastigt förberedas, man fick ungefär ett år på sig. Andra databaser hade förberetts i tre till fyra år.

Detta ledde till år av arbete att komma ifatt. Många av de som arbetade på företaget har uttryckt frustration när Helena Fornstedt intervjuat dem:

– Ur innovationsperspektiv är det här ett exempel på när man i efterhand tycker att det hade varit bra att ha mer motstånd. Som skulle kunna forma den här innovationen och gjort den mer mogen, kanske gjort så att det blev mindre risker och mindre stress för alla inblandade. De här aktörerna som verkade i sjukvårdsystemet och var med i innovationsprocessen var inte styrda av någon aktiv aktör med översyn. De efterlyste någon med ett övergripande ansvar. Någon som kunde övervakat utvecklingen och stoppat dem när det uppdagades att IT-systemen blev klara så sent.

Helena Fornstedt menar att avskaffandet av Apoteksmonopolet var ett systemiskt innovationsprojekt, när många delar i ett system förändras samtidigt. Likt dagens debatt om klimatet. Hon menar att tillväxt och innovation måste ifrågasättas mer:

– En viktig sak som min studie visar är att man behöver tänka på att innovationer är osäkra. Vi vet inte vilka konsekvenser de kan få. Då är det problematiskt att tänka ”mer är alltid bättre”. Innovation är ett begrepp som kan innefatta väldigt många saker. När vi stirrar oss blinda på tillväxt är det väldigt svårt att få syn på det, säger Helena Fornstedt och fortsätter:

– Om vi vill styra utvecklingen av samhället åt ett visst håll, som ett hållbart samhälle, då behöver vi ha ett mål som reflekterar det. Det här är en politisk fråga, vad tänker vi är målet med vårt samhälle? För det är ofta fokus på mer innovationsprocesser. Min studie visar att det kan vara viktigt att tänka kring motståndet till innovationer och se att det kan vara en del av lösningar också.