Bild: Flickr/ Francis Bijl
Bild: Flickr/ Francis Bijl

Bristen på allmänläkare tvingar vårdcentraler att anlita hyrläkare – kostnaderna uppgick under 2014 till 1,1 miljarder kronor.

Bristen på allmänläkare runt om i landet gör att landstingen allt oftare måste anlita så kallade hyrläkare för tidsbegränsade inhopp. Under 2014 betalade landstingen 1,1 miljard kronor för hyrläkare inom primärvården. Kostnaderna för all inhyrd vårdpersonal uppgick till 3,4 miljarder kronor, visar en rapport från Konkurrensverket.

2012 lovade Sveriges kommuner och landsting (SKL) att halvera kostnaderna för inhyrd personal inom vården. Men kostnaderna har fortsatt att öka.

– Det är väldigt mycket pengar och jag hoppas att det går att göra detta bättre. Vi ser att det i genomsnitt är dubbelt så dyrt för ett landsting att ha en hyrläkare som en anställd läkare. Man hoppas att det går att hitta mer effektiva lösningar, säger Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket, till Sveriges Radio.

Många vårdcentraler får det svårt att få ekonomin att gå ihop på grund av kostnaderna för inhyrd vårdpersonal. På vårdcentraler på landsbygden är bemanningen dyrast, då det är svårt för många av dem att rekrytera läkare. Högst är kostnaderna i Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Blekinge.