Helene Öberg
Helene Öberg

Helene Öberg (MP) reagerar kraftigt på Dagens Arenas granskning av ambulansvården i Stockholm. Hon anser att ambulansen borde återgå i landstingets regi.

– Landstinget har inte ställt några tydliga krav på vad det är man vill ha av leverantörerna, annat än att det ska rulla ambulanser. Det saknas kvalitetskrav helt enkelt. De krav man ändå ställer brister man i att följa upp, säger Helene Öberg (MP), oppositionslandstingsråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Hon menar också att anbuden som leverantörerna har lagt är för låga. Det gör att företagen måste spara på verksamheten för att kunna göra vinst.

– Det går ut över introduktionsutbildningar och träning, för att inte nämna ambulanspersonalens arbetsmiljö. Om man nu ska upphandla ambulansverksamhet ska det inte göras till lägstapris. Vår linje är att ambulansverksamheten bör drivas av landstinget.

Ambulanspersonal i artikeln säger att ambulansen inte klarar av en stor olycka och samtidigt kunna åka på de vanliga larmen. Vad måste göras?

– Kapaciteten måste höjas. Men det är svårt att säga exakt hur många fler ambulanser som behövs för att garantera att krisberedskapen fungerar.

Helene Öberg berättar att hon vid ett tillfälle följde med ambulansen ut för att se hur verksamheten fungerar.

– Det kom in ett prioett-larm. Men vid den tidpunkten fanns det inte en enda ledig ambulans i hela länet. Operatören försökte då få ambulansen att ställa av en patient och köra på prioett-larmet i stället. Om man inte ens har kapacitet att klara av vanliga larm hur ska man då klara större händelser.