Natalie Brard, Fastighetsägarna och Erik Elmgren, Hyresgästföreningen. Bild t h: Erik Pohl

bostad Det ska bli enklare för hyresgäster och hyresvärdar att komma överens om tillval i lägenheter. Men både Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna är skeptiska.

En första, och mindre, del av utlovade bostadsreformer under punkt 44 i januariavtalet blir snart verklighet. Den 2 oktober träder en lag i kraft som syftar till att göra det lättare för hyresgäster och hyresvärdar att komma överens om tillval i lägenheten till en högre hyra, eller att välja en lägre standard och därmed få en lägre hyra.

Prisnivån ska gälla i tio år, och därefter blir tillvalet en del av lägenhetens totala standard och prissätts efter de reglerna, nämligen inom det så kallade bruksvärdessystemet. Priserna för tillval ska, liksom nu, utgå från en lista som är framförhandlad mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna.

Moderaterna och Kristdemokraterna argumenterade i riksdagsdebatten i juni för att hyresgäster och hyresvärdar borde vara helt fria att själva komma överens, utan att Hyresgästföreningen är inblandad. Vänsterpartiet var istället oroligt för att hyresgästerna skulle behöva betala två gånger för sina tillval: först genom en prishöjning under tio år, och sedan genom att tillvalet, till exempel en diskmaskin, räknas in i lägenhetens standard och därmed kan motivera en högre hyra.

Hyresgästföreningens kritik liknar Vänsterpartiets.

–Det här som träder i kraft nu är väldigt konstigt. Det innebär att man som hyresgäst först kan behöva betala av på sina tillval i tio år, och sedan få det inräknat i bruksvärdet vilket kan höja hyran, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen hade ett eget förslag om att tillval skulle exkluderas från förhandlingar om hyra utifrån bruksvärde.

– Nu gäller det som hyresgäst att veta om vad det är man skriver under, att du kan få betala av på tillvalet igen efter tio år, säger Erik Elmgren.

Däremot tror inte Hyresgästföreningen att den här lagändringen förändrar den större frågan som handlar om standardhöjande renoveringar som kan ge hyresökningar på upp till 50 procent i ett slag.
– Möjligen kan det finnas fler hyresvärdar som i samband med renoveringar kommer erbjuda hyresgäster tillval som gör att hyran kan gå upp ännu mer. Det som är viktigt där är att underhåll och tillval inte blandas ihop. Underhåll ingår i hyran. Det ska inte hyresgästen betala extra för.

Även Fastighetsägarna är kritiska till förslaget. Natalie Brard, chef för hyresmarknad hos Fastighetsägarna, säger att de i grunden ser positivt på att hyresgästerna får större möjlighet att göra individuella tillval som ett nytt golv eller en särskild köksinredning. Samtidigt anser inte Fastighetsägarna att de är fria att komma överens med hyresgästerna som de önskar.

»Det beror på det faktum att det inte går att bruksvärdespröva värdet av enskilda åtgärder i hyresnämnden. När hyresnämnden prövar hyran görs det i form av en helhetsbedömning av den aktuella lägenhetens bruksvärde. Detta innebär i praktiken att hyresvärdens enda möjlighet att få betalt för enskilda åtgärder bygger på att en överenskommelse kan nås med Hyresgästföreningen. I praktiken är det därmed Hyresgästföreningen som ytterst avgör vilken ersättning som ska utgå för tillvalet.« skriver Natalie Brard i ett mejlsvar till Dagens Arena.

Fastighetsägarna kritiserar också att de inte kommer att få räkna upp priserna på tillval i takt med årliga hyresökningar. Hyresgästföreningen menar å sin sida att priserna för tillval i regel baseras på förväntad inflation.

– De vill ha fullständig frihet att göra om ett tillval till vilket pris som helst, säger Erik Elmgren om Fastighetsägarnas invändningar.

Lagförändringen som görs den 2 oktober inkluderar också en punkt som skärper informationskravet gentemot hyresgäster vid ombildning till bostadsrätter. Nu kommer ett krav gälla på bostadsrättsföreningar att informera samtliga hyresgäster i huset om en ombildning.

Erik Elmgren tycker att förslaget är ett steg i rätt riktning, men alldeles för svagt i förhållande till vad som skulle behövas.

– Ombildning är ju för hyresgäster en väldigt stökig period. Ombildningskonsulter kan vara aggressiva för de vill tjäna pengar. Det skulle behöva göras mycket mer på det här området, det är ett slags minimikrav det man nu vill lagstadga.