Sedan regeringen minskat anslagen till Arbetsmiljöverket har inspektionerna på olika arbetsplatser dragits ned med en fjärdedel. Sammantaget har anslagen minskat med 30 procent och det tvingar inspektörerna till hårda prioriteringar om vilka arbetsplatser de ska besöka. Facket och skyddsombuden kan påpeka olika brister, men det är bara Arbetsmiljöverket som kan införa sanktioner mot företag som brister i arbetsförhållanden.

Inom byggnadssektorn har behovet av ökade anslag till Arbetsmiljöverket tidigare lyfts fram i och med att antalet dödsolyckor på svenska arbetsplatser ökat.