Fler skadar sig på jobbet och få arbetsmiljöbrott leder till fällande domar. Alliansregeringen har gjort kraftiga nedskärningar på arbetsmiljöarbetet.

Natten till den 26 maj förra året säkrar sig en 31-årig man inuti en vindkraftturbin utanför Östersund. Installationen av en transformator kärvar. Nu ska 31-åringen försöka knuffa den på plats. Men något går fel. Mannens säkring lossnar. Han faller handlöst mot marken. Upplivningsförsöken är lönlösa.

Dödsolyckan är del av en dyster utveckling. Förra året dog 56 personer i arbetet. Det är två fler än 2010 och femton fler än 2009. Fram till februari i år hade sju personer dött som en följd av en arbetsplatsolycka.

En förundersökning pågår om den 31-åriga mannens dödsolycka. Möjligtvis kommer ansvariga på vindkraftbolaget Enercon att ställas till svars. Men sett till statistiken ser det dystert ut. Som SVT:s Rapport har kunnat visa är det få misstänkta arbetsmiljöbrott som leder till en fällande dom. Av de fall som har brottsrubriceringen ”vållande till annans död” är det bara 14 procent av de misstänkta brotten som leder till en fällande dom.

Den 31-åriga mannen är intressant ur ännu en synvinkel. Han var anställd via ett bemanningsföretag. Det är en bransch som sticker ut när det kommer till olyckor på arbetsplatsen. Siffror från Arbetsmiljöverket visar att de anmälda arbetsskadorna från bemanningsföretag närapå fördubblades förra året. Ofta är det unga personer som skadar sig.

Arbetsmiljö satt på undantag
Jobbpolitiken stod i fokus när de borgerliga partierna vann valet 2006. Jobbskatteavdraget skulle ge mer pengar i fickan för dem med ett jobb, och samtidigt öka incitamentet för den arbetslöse att skaffa sig ett jobb. Men politiken var dyr. Arbetsmiljöområdet fick stryka på foten.

En av den borgerliga regeringens åtgärder blev därför att lägga ned Arbetslivsinstitutet, trots internationellt välrenommerad forskning. Snart därefter minskades Arbetsmiljöverkets budgetanslag med en tredjedel.

Nära 300 tjänster har därmed försvunnit från Arbetsmiljöverket. Sverige lever heller inte längre upp till FN-organet ILO:s standard för vad som anses vara ett minimum för att kunna säkra arbetsmiljön på arbetsplatserna. Enligt ILO ska det finnas en arbetsmiljöinspektör per 10 000 anställda. I Sverige finns i dag 0,62 inspektörer per 10 000 anställda. Det innebär också att antalet tillsynsbesök minskade med en fjärdedel åren 2006 till 2010.

Regeringen vill inte kännas vid problemet
”De flesta indikatorer inom arbetsmiljöområdet pekar på en positiv utveckling över tiden”, står att läsa i höstbudgeten. Arbetsmiljöminister Hillevi Engström talar sig gärna varm för att ett hållbart arbetsliv där ingen slås ut i förtid ligger till grund för arbetslinjen.

I höstas tröttnade dock ett antal skyddsombud på det åsidosatta arbetsmiljöarbetet och att satsningar på fler arbetsmiljöinspektörer uteblev även i höstens budget. Med stöd i arbetsmiljölagen krävde de att Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Hillevi Engström skulle genomgå minst fem dagars arbetsmiljöutbildning.

Anmälan är nu nedlagd – för att verkligen tvinga ministrarna att gå utbildningen skulle en anmälan även behövas från Arbetsmiljöverket. Men frustrationen bland skyddsombuden är fortfarande stor.
– Som jag ser det är det ingen tvekan om att det finns ett samband mellan fler arbetsplatsolyckor och regeringens neddragningar på arbetsmiljöområdet. Det är sämre kontroll ute på företagen och bland många företag finns varken kunskap eller det goda hjärta som behövs för att förbättra arbetsmiljöarbetet, säger Jarl Barkenfeldt, regionalt skyddsombud för IF Metall i avdelningen Mellersta Älvsborg.