Sveriges arbetsmiljötillsyn lever inte längre upp till rekommendationerna från ILO, skriver Ewa Glimhed och Krister Persson, ordförande respektive vice ordförande för LO-sektionen i Malmö i Sydsvenskan.

Debattörerna menar att Sverige långt ifrån är ”bäst i klassen inom arbetsmiljöfrågor, och påpekar att Sverige efter att regeringen lade ned Arbetslivsinstitutet ”är ett av få länder som saknar en statlig plattform för en samlad arbetslivsforskning”.

Enligt debattörerna klarar Sverige inte längre av att leva upp till de normer som satts av Internationella arbetsorganisationen:

”ILO rekommenderar en inspektör per tio tusen anställda, en nivå som Sverige uppfyllde innan vår nuvarande regering gjorde sina nedskärningar. Nu krävs det helt enkelt mer resurser till Arbetsmiljöverket”.

Förra året skrev Dagens Arena ett längre reportage om regeringens arbetsmiljöpolitik. Det finns att läsa här.