Det var strid på kniven då riksdagen i går, onsdag, skulle rösta om hur regeringen ska agera inför EU:s toppmöte den 24-25 mars. Men på grund av sjabbel från Miljöpartiet förlorade oppositionen omröstningen.

Tre miljöpartister hade registrerats frånvarande trots att de enligt kvittningssystemet skulle varit på plats. Dessutom tryckte miljöpartisten och riksdagsledamoten Agneta Luttropp på fel knapp.

Detta gjorde att oppositionen inte kunde få igenom sitt förslag att regeringen skriftligen skulle redogöra för sina ståndpunkter inför EU:s toppmöte i slutet av mars.

Omröstningen var viktig eftersom det inom oppositionen finns en oro att regeringen under EU-toppmötet ska godkänna EU-kommissionens förslag kring makroekonomisk styrning. I förslag ingår bland annat att kommissionen ska få inflytande över medlemsländernas lönebildning. Det skulle enligt oppositionen i princip kunna hota hela den svenska modellen.