European Parliament, Strasbourg

Hårdare övervakning och mer överstatlig styrning av EU:s ekonomier. Det är resultatet när EU-parlamentet i dag röstade igenom det så kallade ”sexpacket”.

På onsdagen röstade EU-parlamentet ja till sex olika lagförslag som stärker EU:s kontroll över medlemmarnas ekonomier. Framför allt stärks de överstatliga delarna av EU (EU-kommissionen och EU-parlamentet) på medlemsländernas bekostnad.

De mest långtgående reglerna gäller dock bara de EU-länder som har euron som valuta:

Fyra av lagförslagen handlar om det som brukar kallas för ”stabilitets- och tillväxtpakten”. Den går ut på att inget medlemsland får ha en statsskuld som överskrider 60 procent av BNP eller ett budgetunderskott som är större än tre procent av BNP.

Om ett medlemsland har för hög statsskuld eller budgetunderskott kan EU-kommissionen i slutändan utdöma böter. Ett medlemsland kan undvika böter – men bara om de lyckas samla ihop en majoritet i ministerrådet, medlemsstaternas EU-organ.

De två resterande lagförslagen i ”sexpacket” handlar om ”ekonomiska obalanser”. Tanken är att EU-kommissionen också ska titta på andra saker än statsskuld och budgetunderskott när de ser över EU-ländernas budgetar.

”Obalanser” kan exempelvis vara saker som påverkar ett lands konkurrenskraft – som utbildningsnivå eller produktivitet – eller tendenser till bubblor i ekonomin (som kraftigt stigande bostadspriser).

EU-kommissionen ska även se närmare på länder som har stora handelsunderskott (länder som köper mer saker av omvärlden än de säljer) – men också länder som har stora överskott. Inte minst Tyskland, med EU:s största handelsöverskott, har tidigare motsatt sig detta.

Om EU-kommissionen upptäcker ”obalanser” i något medlemslands ekonomi kan de lägga fram åtgärdsförslag. Följs de inte väntar i slutändan böter.

Också i ett sådant fall kan ett medlemsland undvika böter – men de måste samla ihop en ännu större majoritet i ministerrådet än när det gäller överträdelser mot stabilitets- och tillväxtpakten.

En viktig fråga för svenska EU-parlamentariker på vänstersidan har varit att skydda den svenska modellen, där lönerna sätts i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. I och med dagens omröstning menar de svenska socialdemokraterna att den svenska lönebildningen nu är tryggad.
– En viktig del av sexpacket är att det tydligt respekterar de svenska kollektivavtalen. I förhandlingarna om paketet diskuterades bestämmelser som skulle ha kunnat hota de svenska kollektivavtalen, dessa hot är nu undanröjda, säger Olle Ludvigsson, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna i en kommentar.

Vissa frågetecken återstår dock fortfarande. Det är nämligen ännu inte helt klart exakt vilka ”ekonomiska obalanser” som EU-kommissionen ska titta på när de granskar medlemsländernas ekonomier.

Det kommer att avgöras av EU-kommissionen framöver.

Läs också den text Dagens Arena skrev i juni i år om sexpacket.