Bild: Miljöpartiet/Flickr

I Miljöpartiets vårproposition lovas sommarjobb till alla 16-17 åringar som vill ha det, 15 000 nya traineeplatser och en storsatsning på sju snabbtågsprojekt.

I dag presenterade Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Per Bolund partiets ekonomiska vårbudget. Per Bolund underströk att till skillnad från Anders Borg och Moderaterna vill MP gasa i uppförsbacken för att sedan släppa på gasen när det går utför.

Miljöpartiet föreslår först och främst en storsatsning på 5-6 miljarder kronor för att minska arbetslösheten och höja utbildningsnivån bland unga. Bland annat lovar partiet att alla 16-17 åringar som vill ha sommarjobb ska få det. Staten ska stå för en del av kostnaden och kommunerna ska vara huvudansvariga.

Miljöpartiet vill också satsa på de 127 000 unga som i dag varken jobbar eller studerar. Denna grupp har sedan alliansen tog över makten år 2006 ökat med 50 procent. Liksom Socialdemokraterna vill Miljöpartiet satsa på så kallade traineeplatser, det vill säga arbete blandat med studier. 15 000 nya platser vill Miljöpartiet se. Arbetsgivare som tar in unga arbetslösa ska få uppemot halva lönen betald av staten.

Till skillnad från Socialdemokraternas vårbudget vill Miljöpartiet inte införa ett så kallat ungdomskontrakt och på det sättet villkora ersättningen från staten.
– Vi tror mer på att människor har en inbyggd vilja och satsar mer på att öppna upp möjligheter, sa Per Bolund på presskonferensen.

Men Miljöpartiet vill, liksom S, slopa den generella nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga. Men MP vill dock behålla nedsättningen för arbetslösa unga.

Tvärtemot Socialdemokraterna vill också Miljöpartiet behålla den sänkta restaurangmomsen. Dessutom vill man bredda momssänkningen till att även gälla olika typer av reparationstjänster, typ skomakare, skräddare. Detta menar man är en viktig del i en omställning till en grönare ekonomi.

I Miljöpartiets höstbudget fanns ett förslag om en storsatsning på järnväg. Över en tioårsperiod ville Miljöpartiet satsa 100 miljarder kronor på utbyggnad av ny järnväg, bland annat sju sträckor för snabbtåg. I vårbudgeten förslår nu partiet att den satsningen tidigareläggs för att stimulera ekonomin. Redan nästa mandatperiod vill partiet att projekten kring storstäderna och ett antal flaskhalsar ska komma igång.