Miljöpartiet vill höja miljöskatterna kraftigt. Pengarna ska staten satsa på utbildning, företagande och infrastruktur.

Miljöpartiets nye ekonomisk-politiske talesperson, Per Bolund, presenterade på tisdagseftermiddagen partiets skuggbudget. Utgångspunkten i budgeten är att kraftigt höjda skatter på miljöområdet ska synliggöra kostnader skapade av ”miljö- och hälsoskadliga varor och beteenden”.

Miljöförstöring kostar för planeten, och ska alltså kosta i plånboken, resonerar Miljöpartiet.

Miljöpartiet ökar i sin skuggbudget för 2012 skatteuttaget med nästan 22 miljarder kronor, jämfört med regeringens höstbudget. Framför allt vill MP höja ett antal miljöskatter, bland annat skatten på koldioxidutsläpp (6 miljarder) och kärnkraft (3 miljarder).

Jobbskatteavdraget ska successivt trappas ned för de som tjänar över 40 000 kronor i månaden.
– Vi vet att skatter styr människors beteenden, sa Per Bolund på presskonferensen.

Det finns med andra ord färska siffror som förklarar varför en borgerlig regering där även Miljöpartiet sitter är en osannolik företeelse. Åtminstone inom en överskådlig framtid.

I budgeten ingår satsningar på kommunerna, infrastruktur och olika arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. En hel del är bekant från den tidigare rödgröna budgeten, om än något omstöpt och justerat.

Miljöpartiet vill, i stället för den rådande generella sänkningen av arbetsgivaravgiften för personer under 25 år, slopa densamma under första anställningsåret, för den som anställer en arbetslös 20-24-åring. Taket och golvet i a-kassan höjs.

Bland andra satsningar hittas fler platser på komvux och olika typer av kompetenshöjningar och traineeprogram för unga arbetslösa.

Det som skiljer Miljöpartiets budget hösten 2012, jämfört med den rödgröna budgeten från förra året, är enligt Bolund fler reformer riktade mot småföretag. Partiet vill sänka arbetsgivaravgifterna med upp till 83 000 kronor per år och företag, samt avskaffa sjuklöneansvaret för företag med upp till tio anställda.

En annan skillnad är att företagens motpart, fackföreningarna, knappt nämns i Miljöpartiets motion. Någon subventionerad fackföreningsavgift finns inte. Det är knappast en överraskning, men likväl en skillnad, jämfört med den rödgröna budgeten.