En permanent EU-domstol ska avgöra fallen när företag stämmer stater inom ramen för TTIP, är ett av Malmströms förslag för ett reformerat ISDS. “Det motsvarar inte våra krav”, säger Marita Ulvskog (S).

Den stora stötestenen i handelsavtalet mellan USA och EU, TTIP, är ISDS – den klausul som gör att investerare kan stämma stater för beslut som kan hindra företagens vinster.

Som ISDS ser ut i dag drivs dessa fall i särskilda domstolar av privata jurister. Endast företagen kan väcka åtal, vilket är en av många delar som har gett upphov till protester runt om i Europa.

På grund av detta har handelskommissionär Cecilia Malmström under TTIP-förhandlingarna pratat om att reformera ISDS. Göra det bättre. Förra veckan presenterade hon ett förslag om att EU ska upprätta en permanent domstol med fast anställda domare som ska avgöra fallen.

Marita Ulvskog, ledamot i socialdemokratiska gruppen och ordförande i sysselsättningsutskottet, är inte nöjd med förslaget.

– Det motsvarar inte det vi vill ha. EU-kommissionen har hela tiden pratat om ett reformerat ISDS. Vi tycker inte att klausulen är nödvändig alls, säger hon.

I den socialdemokratiska gruppens skrivning om klausulen kräver S att formuleringen om klausulen ska respektera ILO:s kärnkonventioner och att ISDS aldrig får överpröva demokratiskt fattade beslut om exempelvis offentliga tjänster.

Dock finns redan ISDS i EU:s avtal med Kanada, Ceta, som förväntas röstas igenom av parlamentet innan årsskiftet.

– Det är väldigt problematiskt, det kan inte se ut som det gör i dag. Det var som att Ceta gick lite under radarn i parlamentet, säger Marita Ulvskog.

Enligt henne pågår nu en intensiv verksamhet för att hitta en lösning på hur man kan förändra klausulen i efterhand. Hur detta ska göras är dock oklart.

– Det är klart att det är knepigt att förändra det i efterhand, men allt går om man har majoritet, säger Marita Ulvskog.