Daniel Poohl Pressbild: Expo

Flera högerextrema partier väntas gå framåt i EU-valet. Deras ideologier spretar men synen på kvinnor förenar dem, enligt en ny rapport. 

Inför EU-valet har stiftelserna Expo och Kvinna till kvinna tagit fram rapporten “Folk, familj och fosterland – Nationalismens konsekvenser för jämställdheten”. Rapportförfattarna har granskat nationalistiska partiers politik – däribland ungerska Jobbik, holländska Frihetspartiet, österrikiska FPÖ och franska Nationella Fronten – på jämställdhetsområdet och kvinnors och hbtq-personers rättigheter.

Rapportens slutsats är att det är tydligt att Europas nationalister angriper kvinnors fri- och rättigheter. Den tar upp aborträtten och möjligheten att verka på lika villkor på arbetsmarknaden som alarmerande exempel. Rapporten beskriver också att kvinnorättsförsvarare i Europa upplever att deras arbete har försvårats. Organisationerna möter allt mer handgripligt motstånd i form av fysiskt våld, hatkampanjer och hot i sociala medier.

– Även om de nationalistiska partierna skiljer sig åt och de nationella kontexterna de verkar i är olika finns det ett gemensamt drag, och det är synen på jämställdhet, säger Daniel Poohl, chefredaktör för tidningen Expo.

– Generellt sett är man rätt ointresserad av frågan, men när man väl visar intresse går det ut på att man vill låsa fast kvinnan vid spisen.

Vad kan de nationalistiska partiernas framväxt i EU få för effekter på jämställdheten och kvinnors rättigheter?

– Franska Nationella fronten är spindeln i nätet som vill knyta andra nationalistiska partier till sig i en ny partigrupp (EAF, reds anm.) i Europaparlamentet. Men just nu vet vi inte ens om de kommer att lyckas med det. Bildas en partigrupp ökar naturligtvis deras möjligheter att fungera som den här typen av partier brukar göra när de hamnar i alla andra parlament, det vill säga att de blir en kraft som ligger längst ut på kanten och kan påverka andra partiers politik, säger Daniel Poohl och förklarar resonemanget närmare:

– Konservativa grupper kan spegla sig i extrempartier och säga att vi är ändå inte farliga. Det finns ju partier som är värre än oss.

Vad beror det på att just synen på kvinnor förenar de olika nationalistiska partierna i Europa?

– Det beror på den extremnationalistiska ideologin som är patriarkalisk till sin natur och har som idé att nationens minsta beståndsdel är familjen. Fungerar familjen fungerar nationen, och då måste familjen värnas och upprätthållas.

Familjen definieras som en relation mellan man och kvinna och där könsrollerna är väldigt stereotypa, enligt Daniel Poohl.

– Kvinnans roll är att föda barn och fostra dem till goda medborgare, medan mannens roll är att vara familjeförsörjare och försvarare, säger han.

I flera av de nationalistiska partierna som ställer upp i EU-valet beskrivs hbtq-rörelsen som “ett hot” mot kärnfamiljen och därmed nationen, enligt rapportförfattarna. Hbtq-personer förvägras till exempel rätt till äktenskap, insemination och adoption.

– Synen på hbtq-personer och kvinnor hänger ihop. Deras kärleksliv, existens och krav på att få leva sina liv som de vill blir ett hot mot familjen som är grundstommen i samhället, säger Daniel Poohl.

Under våren har kvinnors rätt till abort återigen blivit en het fråga inom EU. Orsaken till det är den så kallade Estrela-rapporten som handlar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Med knapp marginal röstades den ned i december förra året, med stöd av Moderaterna och Kristdemokraterna. Estrela-rapporten hade inte varit lagbindande utan fungerat som en vägvisare för EU:s medlemsländer i arbetet mot diskriminering av hbtq-personer och för kvinnors rättigheter, som rätten till fria och säkra aborter, samt ungdomars rätt till sexualundervisning.

Sverigedemokraterna går till val på att sänka abortgränsen till 12 från dagens 18 veckor. Det har inte varit en vinnande fråga bland svenska kvinnor, säger Daniel Poohl. De nationalistiska partierna i Europa har överlag svårt att attrahera kvinnliga väljare.

– Om man tittar på valsedlarna har flera av de här partierna en fifty-fifty-uppdelning mellan könen. Väljarmässigt ser det inte lika jämställt ut, traditionellt sett lockar de här partierna män i större grad. Det är ett problem för dem, säger Daniel Poohl.