Magdalena Andersson, socialdemokraternas ekonomisk-politisk talesperson. BILD: Örjan Benzinger
Magdalena Andersson, socialdemokraternas ekonomisk-politisk talesperson. BILD: Örjan Benzinger

“Från banker till barn”. Det är S nya paroll som Magdalena Andersson (S) avslöjade på det ekonomsk-politiska seminariet.

Socialdemokraterna lägger förslag om en höjd skatt på banker. Det tillkännagav Magdalena Andersson på Socialdemokraternas ekonomiskt-politiska seminarium. Förslaget går under parollen “från banker till barn”.

– Vi ser behov av att öka skatteintäkterna. Det finns problem i statens finanser som gör att det inte finns tillräckligt med intäkter för att finansiera investeringar, säger Magdalena Andersson.

Särskilt pekar Andersson ut ett behov av satsningar på skolan för att höja svenska elevers skolresultat.

– Bankskatten ger ungefär fyra miljarder kronor och den vill vi lägga på satsningar för barn, säger Magdalena Andersson på presskonferensen.

– Det betalas ut väldigt höga bonusar i bankerna, så det finns uppenbarligen mycket pengar att ta av innan det drabbar kunderna.

På söndagen presenterade S ett förslag om maxtak i förskolan. Det är en av de satsningar som intäkterna från den nya bankskatten ska gå till.