LO-kongressen 2024 hålls i Waterfront i Stockholm Foto: TT

LO-kongress 2024 LO kommer att driva frågan om arbetstidsförkortning. Det ska dock främst ske genom avtal och inte lagstiftningsvägen. Det beslutet togs på LO-kongressen på lördagskvällen.

Det var efter en lång debatt som LO-kongressen beslutade att gå på LO-styrelsens linje när det gäller arbetstidsförkortning. Det går ut på att LO ska driva frågan om arbetstidsförkortning men att detta framför allt ska göras genom kollektivavtal. Något som går emot en motion från Transport som går ut på att LO ska försöka påverka politikerna att genomföra en lag om 30 timmars arbetsdag.

Varnade om lagstiftning

I sitt inledningsanförande varnade LO:s avgående avtalssekreterare Torbjörn Johansson för att lämna allt för många beslut åt politikerna.

– Det kan vara lockande att få politikerna att stifta lagar men det ska man vara försiktig med. Det är lite som tyder på att vi kommer ha en löntagarvänlig politik den närmsta tiden, sa Johansson från talarstolen. 

I svaret på motionerna skriver LO att:

Kollektivavtalsvägen har varit den väg som LOs styrelse och förbund upplevt som bästa metod för att uppnå arbetstidsförkortning. LOs styrelse anser det fortsatt viktigt att parterna på arbetsmarknaden själva levererar lösningar på viktiga frågor inom arbetsmarknadsområdet. 

Samtidigt utesluter man inte att politiken också kan komma att spela en roll:

Staten måste ta ansvar för att även arbetare ska kunna ha möjlighet till ett hållbart arbetsliv. Därför är det viktigt att arbeta med alla vägar för att nå målet om en kortare arbetstid, där även en förändring av arbetstidslagen kan inkluderas. 

Gick på styrelsens linje

Men det var många ledamöter från Transport men även Seko som ville att Transports motion om lagstiftning skulle bifallas i sin helhet.

– Det duger inte att som LO säga att det är upp till varje förbund att driva igenom det i sina avtalsförhandlingar, sa Lars Mikaelsson från Transport under sitt anförande.

Magnus Lagerqvist, också han från Transport, var inne på samma linje.

– För att få hela LO-kollektivet med oss måste vi driva frågan politiskt, sa han från talarstolen.

En majoritet av kongressledamöterna valde dock att gå på styrelsens linje. En linje som den nye LO-ordföranden Johan Lindholm också förespråkar.

– Jag är ju en kollektivavtalsvurmare. Ska vi ha någon form av inflytande och möjlighet att försvara och utveckla den svenska modellen så är det självklart kollektivavtal som gäller, sa han i en intervju med Dagens Arena under lördagen.