Bild: Pixabay

Nyhet M, KD och SD har fått igenom sin gemensamma budget. Det innebär att investeringsstödet för hyresbostäder kommer att avskaffas redan i januari nästa år. Något som har fått flera aktörer på bostadsmarknaden att reagera starkt.

Den regering som tillträder kommer att få regera med Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas gemensamma budget fram till valet 2022. Det gjordes klart i onsdagens budgetomröstning.

Budgeten för 2022 innebär att familjeveckan, som S-MP-regeringen föreslog skulle träda i kraft nästa år, inte kommer att bli av. Även så kallade extratjänster, subventionerade arbeten inom offentlig verksamhet för långtidsarbetslösa och nyanlända, kommer att avskaffas.

En annan sak som de forna allianspartierna och Sverigedemokraterna ställt sig kritiska mot i respektive budgetmotion är investeringsstödet för hyres- och studentbostäder. I och med M, KD och SD-budgeten kommer detta att försvinna redan nästa år. Likaså stödet för energieffektivisering. Partierna menar att subventionerna är ineffektiva, att de snedvrider marknaden och att många aktörer på byggmarknaden inte efterfrågar det. 

Läs mer: M och SD vill avveckla byggstöd

Investeringsstödet infördes av regeringen 2016. Villkoret för att beviljas stöd är att hyrorna för bostäderna inte får överstiga ett visst tak. Syftet med detta är att det ska byggas fler prisrimliga bostäder som fler kan efterfråga. Statistik från SCB visar att hyran blir i genomsnitt 2 000 kronor lägre med stödet än i övriga nyproduktionen.

Mellan 2016-2020 har 13,1 miljarder kronor beviljats till 1 100 projekt. Det rör sig om ungefär 50 000 bostäder. Hittills har 8,4 miljarder betalats ut till drygt 25 500 färdigställda bostäder. 22 100 hyresbostäder och nära 3 500 studentbostäder. Boverket har uppgett att det i snitt beviljats stöd för 8 800 hyresbostäder per år. Och enligt deras statistik användes stödet för 27 procent av bostäderna som byggdes 2020.

Men från och med i januari nästa år kommer inga fler investeringsstöd att beviljas. De som har beviljats stödet innan årsskiftet kommer dock fortfarande att få betalt när projektet är färdigställt.

I en debattartikel i SvD skriver flera fastighetsbolag och Sveriges Allmännytta att ett stort antal bostadsföretag, både allmännyttiga och privata, har flera planerade byggprojekt på gång. Projekt som är avhängiga investeringsstödet. Men kön för att beviljas stöd är lång och de varnar för att om subventionen snabbt dras in kommer det att påverka byggandet på flera håll i landet. Framför allt i mindre orter utanför storstäderna. Kalkylen går inte ihop och många aktörer kan tvingas att avstå från att bygga.

De är också kritiska mot att man inte fasar ut investeringsstödet under en längre tid. Det borde ske successivt för att marknaden ska hinna anpassa sig till förändringen, menar de.

– Man blir tagen på sängen.Det måste naturligtvis vara möjligt att ändra i regelverk, men detta snabbstopp är olyckligt. Man skulle kunna ha en utfasning av stödet under hela 2022 i stället för att direkt avskaffa det i januari, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Han understryker att det är en långsiktig bransch och att det bästa vore om det fanns en bred parlamentarisk överenskommelse om vad som ska gälla. Det är inte hållbart när villkoren kan ändras med kort varsel. Något som också fastighetsförvaltaren Riksbyggen framhäver:

– Det är beklagligt. Jag har full respekt för att det finns olika politiska åsikter om vilka åtgärder som är lämpliga. Men att bygga bostäder innebär långa processer där vi behöver förutsägbarhet. Det är svårt när förutsättningarna ändras med så kort varsel. Investeringsstödet gör också konkret skillnad på hyresnivåerna. För en etta på 28 kvadratmeter kan det handla om 1500 kronor lägre hyra i månaden, för en tvåa handlar det om ett par tusenlappar. Det är stor skillnad och möjliggör till exempel för fler unga vuxna att ha råd, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Fackförbundet Byggnads är också bekymrade över beslutet att avskaffa investeringsstödet.

– Vi har en stor bostadsbrist som framför allt går ut över våra unga. Behovet av fler och rimligt prissatta bostäder kan inte överskattas. Vi byggnadsarbetare är stolta över våra jobb och det skaver när vi bara får bygga för de med tjock plånbok. Investeringsstödet fungerar. Att dra in det skulle bara spä på den akuta bostadsbrist vi redan har, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Hyresgästföreningen menar att investeringsstödet är ett väl fungerade verktyg och att det har ett brett stöd i branschen. Att det nu försvinner innebär i praktiken, enligt dem, att Sverige blir ett land utan fungerande stöd för den framtida bostadsproduktionen.

– Med tanke på den bostadsbrist vi har idag känns ju det än mer absurt. Det kommer bli extra kännbart för de orter i landet där de nya gröna industrierna växer fram. De är helt beroende av stödet för att kunna bygga alla de prisrimliga bostäder som kommer behövas. Och när hela samhället måste göra en hållbar energiomställning är det väl inte incitament för att energieffektivisera fastigheter som ska plockas bort?, säger Marie Linder, Hyresgästföreningens ordförande.

Vad tänker Hyresgästföreningen om att sådana här subventioner hastigt kan dras in, beroende på vilken politik som styr? Att man inte förankrar det över blockgränserna?

– Att bygga bostäder från ritning till färdig lägenhet tar lång tid. Det är mycket som ska till för att kalkylerna ska gå ihop. Det sista som behövs för en stabil bostadsförsörjning är kortsiktiga och otydliga villkor. Det som krävs är förutsägbara och stabila regelverk som håller över tid, inte kortsiktig signalpolitik. Ska vi någonsin få bukt med den envetna bostadsbrist vi har i Sverige måste våra politiker steppa upp och ta ett större ansvar här, säger Marie Linder.