Bild: Pixabay

Nyhet På torsdag ska riksdagen rösta om att stärka skyddet för hyresgästerna. Men förslaget om en mer varsam upptrappning av kraftiga hyreshöjningar ser ut att röstas ned av M, KD, L, C och SD.

En fjärdedel av hyresgästerna flyttar i samband med omfattande renoveringar av fastigheten. Det finns också ett ”klart samband med inkomst och de individer som har låga inkomster flyttar i högre grad än de med högre”, har Boverket konstaterat.

Detta fenomen har kommit att kallas för ”renovräkningar”. När människor tvingas flytta då de inte har råd att bo kvar när hyran höjs med 50-65 procent efter upprustning. Dagens Arena har skrivit flera artiklar om ämnet.

Under förra mandatperioden tillsatte regeringen en utredning som skulle se över hur man kan stärka hyresgästernas ställning. Bland annat när det gäller omfattande renoveringar. Utredningen lämnade flera förslag som nu har bantats ned till fyra stycken i en proposition riksdagen ska rösta om på torsdag.

– Vi har en urvattnad version av utredningen Stärkt ställning och har propositionen Stärkt skydd i stället. Då kan man verkligen hoppas att allt detta går igenom. Men det ser det inte ut att göra, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Civilutskottet föreslår att riksdagen röstar ”delvis ja” till förslagen. Ett av förslagen som troligtvis kommer att rösta ned handlar om infasning av hyreshöjningar efter omfattande renoveringar. I dag finns möjlighet att ansöka om upptrappning hos hyresnämnden och civilutskottet anser att ”befintliga regler tillgodoser både hyresgästens och hyresvärdens intressen på ett rimligt sätt”.

Men Hyresgästföreningen menar att nuvarande praxis inte är ett tillräckligt skydd för hyresgästen.

– Det som har blivit praxis är att trappningen sker under tre år. För det andra har det blivit praxis att 50 procent av höjningen går igenom på en gång.

Martin Hofverberg förklarar att om en hyra höjs från 5 000 till 8 000 kronor efter en renovering, då höjs hyran med 1 500 kronor över en natt. Resten trappas upp över tre år. Det regeringen nu föreslår är att det ska vara en infasning på högst tio år. Och att höjningen ska fasas in mer varsamt, det vill säga inte hälften på en gång.

– Där har partierna polariserat sig kring vänster-höger. Rödgröna är för, forna Alliansen och SD är emot, säger Martin Hofverberg.

Sverigedemokraterna motiverar sin ställning med att förslaget riskerar att ”drabba fastighetsägare negativt”. Och att fastighetsägare behöver ”inom rimlig tid få fullt betalt för gjorda investeringar”. Liberalerna menar att förslaget riskerar att ”fastighetsägare kommer att undvika att göra större renoveringar”. Eftersom det blir svårt att ”få ekonomin att gå ihop”.

Kan Hyresgästföreningen hålla med om det kritiska röster lyfter fram, nämligen att man inte tillräckligt beaktat hyresvärdarnas intressen i den här frågan?

– En extremt viktig grej för en fastighetsägare efter upprustning är att kunna skriva upp värdet. Det är det man belånar sig gentemot. Sen att drift-nettot inte direkt kommer att bli precis så bra som hyresvärden önskat, det tycker vi är en rimlig eftergift gentemot hyresgästernas intresse. Värdet på fastigheten och lägenheten kommer fortfarande att öka. Men hyran slår inte ut direkt gentemot hyresgästen. Vi tycker att det är en bra kompromiss, säger Martin Hofverberg.

Det är ändå, enligt Hyresgästföreningen, inte ett tillräckligt bra förslag från regeringens sida. Helst vill man att staten ger hyresvärdarna bättre ekonomiska villkor vid upprustning. Exempelvis genom skattefria underhållsfonder eller upprustningsstöd.

– Men så länge det bara är frågan om att det är hyran som ska finansiera upprustningen, då tycker vi faktiskt att det här är en ganska bra kompromiss mellan fastighetsägarens intresse att finansiera sin upprustning och hyresgästers intresse att ha något slags trygghet i boendet vid upprustning. Det är fortfarande så att hyran kommer att komma dit, det är bara det att det tar längre tid på sig, säger Martin Hofverberg.

Läs mer: Allmännyttan välkomnar förslag mot chockhyror

Det som är viktigt med förslaget om infasning, framhäver Martin Hofverberg, är att det förstärker Hyresgästföreningens förhandlingsposition vid upprustningsärenden. De kan då lägga fram att det ska vara trappvis höjning av hyran under tio år, i stället för tre år som i dag. Utifrån det kan parterna sedan kompromissa om olika ändringar. Alternativet är att hyresgästerna går och begär tio år av hyresnämnden.

Ett förslag som däremot ser ut att gå igenom handlar om att hyresgästens skydd ska stärkas om en hyreslägenhet blir förstörd. Då ska hyresvärden erbjuda ett nytt hyresavtal. Endast Liberalerna och Sverigedemokraterna invänder mot förslaget.

Flera hyresvärdar erbjuder i dag en ersättningslägenhet, men enligt Hyresgästföreningen är det bättre att det blir en rättighet i stället för att vara upp till fastighetsägarens goda vilja.

– Med en rättighet blir det här garanterat. Och vi föredrar stärkta rättigheter, säger Martin Hofverberg.

Dagens Arena har sökt L, KD, C och SD för en kommentar men inget parti har återkommit.