Svenska Dagbladet har i en serie artiklar berättat om hur Stockholm växer rekordartat. Samtidigt blir det allt trängre i tunnelbanan. Stockholms trafiklandstingsråd Christer G Wennerholm (M) har under flera veckor avböjt att låta sig intervjuas om kollektivtrafikens framtid. Men nu bryter han tystnaden i en intervju i SvD.

Christer G Wennerholm berättar att det i det korta perspektivet inte finns några planer på en utbyggnad av tunnelbanan. Han säger också att han ”inte tror” på de forskarrapporter från KTH och SL som visar att en utbyggnad av tunnelbanan har mycket stor samhällsekonomisk lönsamhet. “Det finns ingen spårinvestering som går med plus”, slår Wennerholm fast.

I stället vill trafiklandstingsrådet att ”Stockholm ska bli en spårvägsstad”. Vid sidan av rollen som trafiklandstingsråd är Christer G Wennerholm ordförande i Spårvagnsstäderna, en organisation för spårvägslobbyn där branschföretag och lokalpolitiker möts. De dubbla rollerna är ”hårresande”, enligt korruptionsforskaren Andreas Bergh. Wennerholm själv tycker inte att det är några problem. Han förnekar också att de skulle finnas någon korruptionsrisk. Samarbetet ”gör att vi får så bra underlag som möjligt så att vi kommer i mål med bra upphandlingar. Och att vi får rimliga priser. Det är det vi samarbetar kring”, säger Wennerholm.

Ett av företagen som är medlemmar i Spårvagnsstäderna, Stockholms spårvägar, fick 2010 genom en direktupphandling utan konkurrens ett trafikavtal med SL för att köra trafiken på Spårväg City. Wennerholm hänvisar till ”speciella omständigheter” och att de behövde ”få igång trafiken när det var möjligt” som svar på varför politikerna valde att kringgå lagen om offentlig upphandling i det fallet.