Stockholm har växtvärk. Bostadsfrågorna är en potentiell valvinnare i september. Den borgerliga majoriteten slår sig för bröstet och trumpetar ut att man byggt 15 000 bostäder i huvudstaden under mandatperioden. Det är en sanning med modifikation.

Valåret 2010 står över 300 000 människor i Stockholm stads bostadskö. En knapp fjärdedel – ungefär 70 000 – räknas som ”aktivt sökande”. Antalet lägenheter som förmedlats hittills i år? Drygt tretusen.

Att Stockholm behöver öka bostadsproduktionen har påpekats av en rad olika myndigheter och instanser under flera år. Då och då hör man att Storstockholm kommer att växa ”med ett Göteborg” fram till 2030 – det vill säga med runt 22 000 tusen personer per år. Det är lågt räknat. De senaste fem åren har bostadsökningen i snitt varje år legat över 30 000.

Grundproblemet är dock inte vad som händer om tjugo år. Problemet är bostadssituationen i dag. Och mest akut är i det i hjärtat av länet; i Stockholm stad. Sedan lång tid tillbaka har huvudstaden utgjort Sveriges tuffaste bostadsmarknad. Svartkontrakt, uthyrning i andra, tredje-, ibland till och med fjärdehand, uppblåsta bostadspriser och kötider på upp emot tio år är alla tecken på en enkel, fundamental obalans: Efterfrågan är större än utbudet.

Så har det varit under lång tid. Men det är först nu det på allvar har blivit en valfråga.

”Vi bygger 15 000 lägenheter”
När Svenska Dagbladet halvvägs in i mandatperioden frågade stockholmsbor vilken enskild fråga de upplevde som viktigast svarade de flesta ”bostäder”. Stadens borgerliga majoritets utspel på DN Debatt för ett par månader sedan var alltså en tydlig signal till väljarna: Vi tar bostadsbristen på allvar! Stolt meddelade man att man var nära att nå vallöftet om att bygga 15 000 nya bostäder under mandatperioden – trots lågkonjunkturen.

Siffrorna bör dock tas med en stor nypa salt.

Under 00-talet har i genomsnitt drygt tretusen bostäder påbörjats (vilket är vad politikerna syftar på när de talar om hur många bostäder som ”byggts”) varje år i Stockholms kommun. Men genomsnittet döljer mycket stora variationer – och framförallt ett år sticker ut i statistiken: 2006, året den nuvarande borgerliga majoriteten kom till makten. Då påbörjades åtta och ett halvt tusen lägenheter i staden, mer än dubbelt så många som året innan, nära nog tre gånger så många som året därefter. Vadan detta?

Antalet påbörjade lägenheter i Stockholm stad. Siffrorna för 2010 är ännu inte färdigställda. Källa: USKAB

(S) storsatsar
Inför förra mandatperioden hade Socialdemokraterna i Stockholm lovat att satsa stort på bostadsbyggande: Man gick till val på att bygga 20 000 nya bostäder under mandatperioden. En ny sektion inrättades på Stadsbyggnadskontoret – ”20K-sektionen” – för att kunna nå målen. Ansträngningarna liknades av en del vid bygget av miljonprogrammen och (S) anklagades för att sakna en övergripande stadsplan. Men byggnadsaktiviteten tog fart. Under mandatperioden gav kommunen på mark ägd av Stockholms stad byggnadstillstånd – ”anvisningar” – för nästan tjugofyra tusen lägenheter. Under den nuvarande politiska majoriteten har staden hittills beviljat tillstånd för hälften så många.

Från en ganska låg nivå ökade bostadsbyggandet successivt under de rödgrönas styre i Stockholm. När det i september 2006 stod klart att det blev maktskifte både i riket och i huvudstaden ökade så byggandet ännu mer – för att sedan hastigt sjunka. Den borgerliga regeringen annonserade nämligen att det statliga investeringsbidraget för bostadsbyggande skulle dras in den första januari 2007.
– Det var många lägenheter som påbörjades under 2006 och särskilt många under det sista kvartalet, säger Lina Sjölin på Stockholm Stads Utrednings- och Statistikkontor.

– I och med att investeringsbidraget skulle avskaffas var det många byggherrar som snabbade på sina processer lite extra och påbörjade sina byggen innan årsskiftet, för att få del av pengarna från staten.

Det är här striden om siffrorna står. Om man räknar antalet påbörjade bostäder från den första januari 2007 har den borgerliga majoriteten under sina första tre år vid makten bara byggt ungefär 9 000 bostäder. Mandatperioden är förstås inte slut än – men att det skulle påbörjas 6 000 lägenheter under 2010 är osannolikt. Kristina Alvendal, bostadsborgarråd (M) i Stockholm stad är dock bestämd i sin uppfattning.
– Vi har byggt 15 000 bostäder under vår tid i stadshuset, säger hon till Dagens Arena. Mandatperioden börjar ju i oktober 2006 och då ska man förstås också räkna bostadsbyggandet därifrån.

Kristina Alvendal missar en viktig detalj när hon räknar in alla bostäder som byggdes år 2006: det var ett år som styrdes utifrån en rödgrön budget.