Tobias Baudin och Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: Jessica Segerberg

I dag höll LO pressträff där de redogjorde för sina mål inför valåret. Fokus var på trygga arbetsvillkor, bättre välfärd och ökad sysselsättning.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO, och Tobias Baudin, vice ordförande, började pressträffen med att poängtera att LO:s samtliga medlemsförbund har enats om en gemensam valplattform.
– LO och de fjorton medlemsförbunden kommer att kämpa för att byta riktning på politiken med fokus på full sysselsättning och ökad jämlikhet. För det krävs socialdemokratiska valsegrar, säger Tobias Baudin.

Här är de tre kraven LO kom med under torsdagsförmiddagen.

Full sysselsättning
– Det är självklart otroligt viktigt för Sverige att befolkningen jobbar, att det blir en ekonomisk utveckling och att folket betalar skatt så man finansierar välfärden, säger Tobias Baudin.

  1. Omfattande investeringar i infrastruktur, bostäder och energi.
  2. Omställningen i arbetslivet måste underlättas med en stark arbetsmarknadspolitik till en förbättrad arbetslöshetsförändring.
  3. Mer resurser till skolan. Alla unga arbetslösa ska inom 90 dagar ha rätt till jobb eller relevant praktik- eller utbildningsplats.

Ett bättre och tryggare arbetsliv
Tobias Baudin förklarar: – Det handlar inte bara om att man ska skaffa fram fler jobb utan man ska också förbättra arbetsvillkoren. Inom offentlig sektor är snittåldern 35 år och där går många fortfarande på visstidsanställning. Vi har också en nollvision på dödsolyckor på våra arbetsplatser. Bättre jobb och bättre arbetsliv vill vi åstadkomma.

  1. Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad och lex Laval-lagen som möjliggör lönedumpning i Sverige ska rivas upp.
  2. Alla ska ha rätt till heltid. Lagen om anställningsskydd (LAS) förändras för att begränsa visstider.
  3. En nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet införs och mer resurser tillförs företagshälsovården.

En bra och utvecklad välfärd
–  Vinstdriften inom välfärden ska bort. Vinsten får aldrig vara rådande, bara drivkraften att utveckla kvalitén, säger Tobias Baudin.

  1. Statsbidragen till kommuner och landsting ökas rejält för högre kvalitet i skola, vård och omsorg.
  2. Den fria etableringsrätten via LOV men också fria etableringsrätten inom skolan ska avskaffas, de anställdas villkor förbättras och vinstutdelningen begränsas kraftigt. Kommuner och landsting ska ha ansvar över bemanning, etableringar och kvalitet.
  3.  En mänskligare sjukförsäkring med höjda tak och ett utförsäkringsstopp införs.

Karl-Petter Thorwaldsson avslutade också med att säga att han vill se en socialdemokratiskt ledd regering och dömer inte ut ett samarbete över blockgränserna.
– Det är kanske vissa som blir förvånade över att vi säger det så tydligt, men vi vill till varje pris undvika att vi får en ny riksdag där Sverigedemokraterna är vågmästare.
– Deras vågmästarställning gör både regeringen och oppositionen sämre, det kan man se på vår nya arbetsmarknadsminister som inte kommit med en enda proposition än även fast vi har en arbetslöshet på åtta procent. Det är farligt för Sverige.