Annie Lööf

regeringsbildning Liberaliserad arbetsrätt och hyressättning, och sänkta skatter. Det är några av de framgångar C har haft i förhandlingar om att stödja en regering ledd av S med MP. »Unikt att S är berett att driva den här politiken« säger Annie Lööf.

Under en presskonferens i riksdagen på fredagseftermiddagen preciserade Annie Lööf innehållet i den politiska överenskommelse som Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommit överens om, efter en dag med rykten om vad som var på gång.

– Vi kommer att förorda att vårt förtroenderåd att släppa fram S under förutsättning att vi får gehör för en kraftfull liberal reformagenda, sa Annie Lööf.

Strax före presskonferensen offentliggjordes en 16 sidor lång överenskommelse mellan de fyra partierna, där en rad politikområden med olika detaljerade krav radades upp.

Enligt C har skrivningarna vad gäller de för partiet avgörande frågorna om arbetsrätt och hyressättning, blivit tydligare och bättre i det här dokumentet än i den överenskommelse som partiet sa nej till i december.

Dit hör bland annat skrivningar om att Las ska ändras genom »tydligt utökade undantag från turordningsreglerna«. De här förändringarna ska ske genom en utredning (tillsätts i april) som även får i uppdrag att se över hur kostnaderna ska sänkas för mindre företag vid uppsägningar, samtidigt som »skydd mot godtycke upprätthålls«. Utredningen ska å andra sidan föreslå ett utökat ansvar för arbetsgivarna att kompetensutveckla sina medarbetare.

Men överenskommelsen slår fast att om arbetsmarknadens parter lyckas nå en överenskommelse om att reformera Las ska regeringen lägga fram det förslaget istället för utredningens. Det här blir då ett förfarande liknande det som nyligen skedde med strejkrättsutredningen.

När det gäller hyressättningen – där en av Centerpartiets käpphästar var att gå i riktning mot marknadshyror – får de igenom fri hyressättning i nybyggnation, samt att en översyn ska göras av hur lägenheters kvalitet och läge ska avspeglas mer i hyresnivån.

Även hyresförhandlingssystemet ska göras »mer effektivt« och ett skiljedomsförfarande inrättas för de fall parterna inte kommer överens om årliga hyreshöjningar.

En annan viktig punkt där C nått framgångar är skattereformer. I den överenskommelse som nu ligger på bordet ingår både att färre ska betala statlig inkomstskatt och att företagsbeskattningen ska lättas.

– Vi har kommit överens om att beskattningen av företag i synnerhet små och växande ska sänkas. Vi återinför möjligheten att undanta en nyanställd som är ny på arbetsmarknaden från arbetsgivaravgift och förlänger det undantaget från ett till två år, sa Annie Lööf.

Det är unikt i svensk historia att Socialdemokraterna är berett att driva den här politiken. Det hedrar dem.

Centerpartiet har även fått gehör för att tredubbla taket i Rut-avdraget, att utvidga avdraget till fler områden och att utreda ett så kallat Rut för äldre. Dessutom ska Arbetsförmedlingen reformeras, genom att valfrihet mellan privata arbetsförmedlare införs enligt systemet som nu gäller för Lagen om valfrihet, LOV.

Annie Lööf lyfte också att överenskommelsen innebär ett stopp för förslag om begränsad valfrihet och stopp för vinsttuttag inom välfärden:

– Med besked begraver man nu Reepalu-utredningen, slog centerledaren fast.

I överenskommelsen ingår att familjeåterförening återinförs för så kallat alternativet skyddsbehövande, och Annie Lööf tackade Miljöpartiet för att de också tryckt på för ett slut på en »kallsinnig politik« på migrationsområdet.

Vad Socialdemokraterna verkar ha fått gehör för är att deras vallöfte om en familjevecka blir av, men bara i form av en dryg halv vecka, det till säga tre dagar. De hårt kritiserade extratjänsterna blir kvar som arbetsmarknadspolitisk åtgärd, men i begränsad utsträckning. Även etableringsjobben, som fack och arbetsgivare kommit överens om, blir verklighet, men med förändringen att även bemanningsföretag och företag utan kollektivavtal kan delta i insatsen.

På bostadsområdet blir också investeringsstödet för hyresrätter – som fått kraftig kritik från de borgerliga partierna – kvar, men ska göras om.

På frågan om vad som varit svårast att ge med sig på för C svarar Annie Lööf bland annat familjeveckan, men flikar in att den nu begränsas jämfört med det ursprungliga S-förslaget.

– Vi har fått acceptera att behålla flygskatten. Vi har fått acceptera ett språkkrav för medborgarskap och ett stopp för nyetablering av religiösa friskolor, sa Annie Lööf.

Språkkrav och skolstopp är dock Liberalernas frågor, och inte en eftergift till S. Vad gäller flygskatten innebär överenskommelsen att den ska behållas tillsvidare, men ersättas av ett system för flygbränsleskatt så fort ett sådant finns på plats.

På miljöområdet lyfte Lööf också att äganderätten till skog ska stärkas och strandskyddet ska luckras upp så det blir lättare att bygga i attraktiva lägen.

– Det är unikt i svensk historia att Socialdemokraterna är berett att driva den här politiken. Det hedrar dem, sa Annie Lööf.

Trots att Centerpartiledaren framhöll vilken kraftfull liberal reformagenda partiet fått igenom i den blocköverskridande överenskommelsen, insisterade hon på att C fortsatt kommer att vara ett »liberalt oppositionsparti« och att överenskommelsen gäller för ett budgetår i taget.

På frågan om varför de inte hellre sätter sig i regeringen för att kunna se till att den politik de så tydligt påverkat blir verklighet, svarade Annie Lööf:

– Det är viktigt för oss att kunna ha en bra relation med våra alliansvänner de kommande åren.

Under presskonferensen lyfte Annie Lööf också vikten av att ha uteslutit att Vänsterpartiet får politiskt inflytande, liksom Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet har hittills valt att inte kommentera den överenskommelse som nu ligger på bordet och hur de kommer att ställa sig till den.

Strax efter Centerpartiets presskonferens kallade både Moderaternas Ulf Kristersson och Kristdemokraternas Ebba Busch Thor till enskilda presskonferenser och uttryckte sorg och besvikelse efter Centerpartiets besked.

– Alliansen är efter Centerns besked ett avslutat kapitel på nationell nivå, jag beklagar det, sa Ebba Busch Thor.

I helgen sammanträder både Centerpartiet och Liberalerna för att ta slutgiltig ställning till överenskommelsen.