Foto: Kommunal.
Foto: Kommunal.

De ojämställda lönerna är en skam för Sverige. Det är dags att löneskillnaderna mellan kvinnor och män rättas till i kommande avtalsrörelser, anser Kommunal.

Samma dag som Medlingsinstitutet håller en konferens om den svenska lönebildningen går Kommunals Anneli Nordström och Lenita Granlund, ordförande respektive avtalssekreterare, till angrepp mot industrins parter.

I ett debattinlägg i Dagens Industri, DI, kritiserar de  Medlingsinstitutets mansdominerade historieskrivning, som de menar avslöjar att ramverket kring lönebildningen är skapat av män, för män. Annelie Nordström och Lenita Granlund menar att inget större intresse finns från den mansdominerade industrins parter att låta kvinnodominerade branscher komma i kapp de mansdominerade branschernas löner.

På trettio år har kvinnors löner som andel av mäns löner bara ökat med några ynka procentenheter. Att det inte har hänt mer under denna tid anser Annelie Nordström och Lenita Granlund vara en skam för Sverige. I DI hänvisar de till en rapport från LO som visar att 83 procent av alla anställda på svensk arbetsmarknad anser att kvinnor har för låga löner jämfört med män.

Annelie Nordström och Lenita Granlund tycker att det är dags för de dominerande aktörerna på lönebildningsmarknaden att ge raka besked om hur löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska rättas till i kommande avtalsrörelse och kräver i debattinlägget besked av industrins parter om de är beredda att förhandla för både kvinnor och män och i hela arbetsmarknadens intresse.