Regeringen och Socialdemokraterna kom i veckan överens om att de ska se över de olika åldersnivåerna i pensionssystemet. Varken regeringen eller S har idag någon uppfattning om hur pensionsåldern ska höjas, men är överens om att fler måste jobba längre. Det skriver Dagens Nyheter.

Men om pensionsåldern höjs riskerar klyftor mellan hög- och låginkomsttagare att växa, varnar LO. En av anledningen är att det framför allt är högutbildade som väljer att fortsätta jobba efter att de fyllt 65 år.
– Den som väljer att fortsätta jobba efter 65 år får en betydligt högre pension jämfört med dem som slutar tidigare. Därför är det viktigt att man både titta på vilken effekt förändrade åldergränser får på antalet arbetade timmar och på pensionen, konstaterar LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Källa: Dagens Nyheter 2011-02-10 (ej på webben)